علیه فراموشی درسالگرد تابستانهای خونین دهه 60 و بیست و هفتمین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی

 

در خلوت روشن با تو گریسته ام

 برای خاطر زنده گان

 و در گورستان تاریک با تو خوانده ام

 زیباترین سرودها را

 زیرا مرده گان این سال

! عاشق ترین زنده گان بوده اند                                                      

تاریخ حیات رژیم اسلامی  تاریخی  مملو از سرکوب، اختناق ، جنایت؛غارت ؛چپاول ؛دروغ و  فریب است. تاریخی برای فراموشی و پاک کردن ذهنیت تاریخی و پیشینه های تاریخی است. تاریخ نویس آخوندی ،نابودکردن همه آثار و نشانه های تاریخی از کتب و موزه ها و زندگی مردمان ،تخریب آثار تاریخی باصطلاح غیر اسلامی ،تخریب مدام خاورانها ی ایران همه وهمه در خدمت فراموشی وساختن یک تاریخ جعلی برای نظام اسلامی و رهبران آنست. در این میان دهه اول استقرار حک.مت اسلامی از اهمیت فراوانی برای آنها برخوردار است. تانشان دهند که باصطلاح تنها ما دودرصدیها مخالف بوده ایم و بس. اما تصویر واقعی ازماجرا با تابستانهای خونینی گره خورده است که نشانه هایش را باید از خاورانهای پیدا و ناپیدای ایران پیدا کرد.

تابستان های خونین دهه اول حکومت اسلامی  ایران ، تصویر راه پیمایی خونین روحانیت برای استقرار در قدرت است. تصویری که تلاش میشود به فراموشی سپرده شود. تصویر کشتارهای بزرگ در کردستان، واعدامهای صحرایی و قتلعامهای قارنا و ایندرقاش وقلا تان و...، کشتار رهبران خلق ترکمن و سرکوب این خلق ترکمن و عرب و بلوچ ،کشتاربزرگ سال 60 و61 و 62و ادامه آن تا تابستان 67.........این اعمال جنایت کارانه توسط رژیم اسلامی علیه مردم ایران بصورت سیستماتیک و عریان به اجرا در آمده است.  این کشتارها ،خصوصا قتلعام  زندانیان سیاسی در دهه 60 بعنوان  جنایات علیه بشریت در دادگاه مردمی وبین المللی برسمیت شناخته شده است.  جنایتی که  نه تنها در تاریخ کشورما همانندی ندارد بلکه در مقیاس جهانی نیز تنها با دوران سلطه فاشیسم در اروپا همطراز است.

امروز سخن گفتن از جنایات هولناک و ضد انسانی رژیم جمهوری اسلامی، تنها و صرفا باز گو کردن  و افشای این جنایات نمی باشد. رژیم جمهوری اسلامی و نیروهای مدافع نظام سرمایه داری حاکم بر جامعه ایران با ارائه تصویری غیر واقعی از ماهیت رژیم و جنایات مرتکب شده توسط آن، در صدد از بین بردن حافظه تاریخی جامعه می باشند. هدف مستقیم این حرکت رژیم و کوشش های دیگر، منحرف کردن نسل جوانی است که به  میدان مبارزه آمده ومیاید. این پروژه در داخل و خارج از ایران با نقشه هدفمند، بصورت هماهنگ در داخل و خارج از ایران همگان را دعوت به فراموش کردن و سرپوش گذاشتن بر کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 توسط رژیم جمهوری اسلامی می کنند و حتی میخواهد آب توبه ای بردستان شکنجه گران رژین ستم شاهی هم بریزد و سازماندهنده گفتگوی شکنجه گر و شکنجه شده و قربانی میشود تا تابوی اخلاقی در جامعه را بشکند وجامع را از اخلاق و انسانیت تهی کند. انسان های آزاد و مترقی در مقابل چنین فاجعه ای نمی توانند و نباید سکوت کنند.

درتابستانی قرار داریم که هماره زنگ کشتار به صدا در میامد.از کشتار وفرمان سرکوب کردستان خمینی در 28 مرداد 58،تا  کشتار وقتل عام هزاران زندانی سیاسی در تابستانهای  سالهای  تاریک و هولناک دهه  60 و 1367 میتوانیم بگوییم . هزاران زن ومرد زندانی به جوخه های اعدام سپرده شدند  که برای دفاع از آزادی به  جمهوری اسلامی نه گفتند و در سیاهچالهای رژیم، تیرباران و به دار آویخته شدند. در شرایط کنونی نیز زندانهای رژیم جمهوری اسلامی مملو از زندانیان سیاسی از گروه های اجتماعی متفاوت است : فعالان کارگری،معلمان ، زنان، دانشجویان،  جوانان ومردم تحت ستم که برای آزادی و برابری مبارزه می کنند و صدها زندانی سیاسی گمنامی که تحت شدیدترین شرایط غیر انسانی، در زیر شکنجه  قرار دارند و تهدید به اعدام می شوند. اما درهمین هفته خبر  اعدام سیروان نژاوی را داشتیم.   پیش از سیروان نژاوی ،دو زندانی سیاسی دیگر کُرد به نام های حبیب‌الله افشاری و علی افشاری در زندان مرکزی ارومیه اعدام شده بودند. خرداد ماه امسال نیز "منصور آروند" یکی دیگر از زندانیان سیاسی کُرد در زندان میاندوآب اعدام شده بود. ماشین اعدام و آدم کشی سرباز ایستادن ندارد.

درآستانه بیست و هفتمین سال در  ایرا ن و سایر کشورهای جهان یاد جانفشانان کشتار دهه 60 رابصورت یک سلسله فعالیت های  غیرمتمرکز ( مراسم، تظاهرات، اکسیون و...،) در شهرهای مختلف جهان همگام با خانواده های آنان در ایران، گرامی می داریم، باین امید که تلاش ما به پژواک  پیام جانفشانان کشتار دهه سیاه 60 و زندانیان سیاسی که هم اینک در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی بسر می برند، در افکار عمومی داخلی و بین المللی تبدیل گردد. تلاش و کوشش ما بر آن  باید باشد که  بصورت فعال و پیگیر برای زنده نگاه داشتن حافظه تاریخی جامعه،همه  نهادها،  تشکل ها، انجمن ها وفعالین مبارزو رسانه های اجتمایی چپ . ازادیخواه و دمکرات  را به همکاری مشترک در مبارزه علیه فراموشی وعلیه رژیم جمهوری اسلامی فرا خوانیم. 

علی دماوندی 12 اوت 2015