دخترکه سرخ جامه / اکبر یگانه

به یاد تمام کودکان غرق شده   
آسمان
به یکباره
سیاه شد
وابرها
با رعد وبرق
شروع به گریستن کردند
خورشید خود را
از شرم
در کسوفی ساختگی 
پنهان کرد
کوسه ها 
یکباره به عمق دریا رفتند
دریا
با موج های بلندش
خود را
برساحل سنگی
می کوبید
و می خروشد
تا کی
جنگ
تا کی
آوراه گی
تا کی
حکومت سرمایه داران
شرم کنید
دستان مرا
به خون کودکان
آلوده نکنید
وآرام آرام
دخترک سرخ جامه را
درخواب مرگ
به ساحل سرد
آورد
وبا موج های کوتاهش
اورا می جنباند
وبرایش
لالائی مادرش را
تکرار می کرد
تا هرگز
از این خواب مرگ
بیدار نشود.

       2015.0904 اکبر یگانه