به مناسبت درگذشت نابهنگام رفیق مبارز کوروش بخشنده   

بوش بخشنده

متاسفانه امروزباخبر شدیم که رفیق مبارز و دوست قدیمی مان کوروش بخشنده (نادر) در پی ایجاد عارضه قلبی و به دلیل استرس های همیشگی مبارزه وفشار نیروهای سرکوبگر اطلاعاتی که در این سالها بارها این انسان شریف را دستگیر وزندانی کرده بودند بدرود حیات گفته است ....

بر کسی پوشیده نیست و نبوده که کوروش بخشنده در این سالها چه به عنوان عضو کمیته هماهنگی و چه به عنوان انقلابی کمونیست هر انچه از توانش برامده در طبق اخلاص گذاشت تا سنگ بنای مبارزه اتی فعالین پس از خود هر چه مستحکم تر شود . رفیقمان کوروش بخشنده از چندین سال پیش در کنار سایر وظایفی که بردوش داشت توانست جمعی از جوانان پر شور را در حلقه دوستان و مرتبطین خود وارد کند و حال ثمره این تلاش جمعی از جوانان چپ و برابری طلب هستند که قطعا در اینده هر کدام در جنبش باعث افتخار همه ما خواهند شد . در کنار این کوروش بخشنده با تلاش فراوان حول کمیته دفاع از گارگران زندانی مهاباد پلی ارتباطی و مستحکم برای ارسال اخبار داخل زندان و اعتراضات واعتصابات کارگری بخصوص در شهرهای کردستان ایجاد نمود و هر روز با اخبار وگزارشات لحظه ای خود همه سایتها و شبکه های اجتماعی را از انچه بر  طبقه کارگر و فعالین دلسوزش میامد باخبر می ساخت .

از خصوصیات این رفیق مبارز در دفاع از کارگران میتوان مبارزه این رفیق با تفرقه افکنان درون جنبش کارگری و کمونیستی ، دفاع بدون قید وشرط از همه کارگران زندانی ،روحیه شاداب و صمیمیت بالا که از نکات ارزشمند این رفیق برای جذب جوانان و بسیاری موارد دیگر . اما متاسفانه این رفیق بارها اماج حملات هیستریک خارج نشینانی که داعیه مبارزه را در تشکلاتی توخالی دارند قرار گرفت و بارها در درد دل هایش با خود ما انها و تشکلات توخالی با نام و نشان کارگری شان رابه  اینده و جنبش انقلابی واگذار میکرد ،بارها به زندان رفت و هر با با روحیه ای بالاتر و مقاومتر وهمراه با تجربه ای بیشتر به مبارزه ادامه میداد و از صرف هر هزینه ای فرو گذار نبود . برای شناخت این رفیق باید به برگزاری روزهای اول ماه مه ، هشت مارس و اکسیون ها اعتراضی دیگر در شهر سنندج توجه کرد که این رفیق پای ثابت سازماندهی این مراسمها بود و چندین بار به همین جهت طعم تلخ بازداشت و زندان را چشید . مبارزان سنندج حتما به یاد خواهند داشت که جلسات مکرر در خانه این رفیق برای سازمان دادن حرکت اعتراضی مردم انقلابی کردستان در حمایت از مبارزان کوبانی قطعا یکی از فاکتور های موثر در شکل گیری ان روزهای تاریخی بود . مردم شهر سنندج فداکاری این رفیق را برای پخش فراخوان اعتصاب سراسری 23 اردیبهشت 89 که به مناسبت اعدام فرزاد کمانگر و یارانش بود فراموش نخواهند کرد . خانواده کارگران زندانی تلاش های این رفیق را برای جمع اوری کمک مالی هرگز از یاد نخواهند برد .

اما در پایان باید این نکته ذکر شود که رفیق مان کوروش بخشنده دچار مرگی شده است که رژیم جمهوری اسلامی و سرمایه داران مسئول واقعی ان هستند و فردا روزی در برابر طبقه کارگر تمامی باندهای جنایتکار سرمایه داری اعم از سبز و سیاه و اعتدالگرا بایدپاسخگو باشند ودست قدرتمند دولت کارگران ایشان را به محکمه عدالت خواهد کشاند .

زنده بادیاد و خاطره رفیق مبارز کوروش بخشنده (نادر)

زنده باد کمونیسم

شجاع ابراهیمی - هیرش مجید نیا