یونان:

کارگران VIOME از ما حمایت خواسته‌اند!

 

ناصر اصغری

سایت viome.org در گزارشی نوشته است که کارگران کارخانه VIOME در یکی از شهرهای یونان که تولید در این کارخانه را خود کنترل می کنند، از همه کارگران و مردم آزادیخواه در سراسر جهان خواسته‌اند که از روز ۱۷ تا ۲۴ نوامبر در اعتراض به تصمیم دولت که می‌خواهد زمین این کارخانه را به حراج گذاشته و در نتیجه کارگران را از آن کارخانه اخراج کند اعلام همبستگی کنند. کارگران گفته‌اند که به کمک دوستان و رفقای خود در منطقه با تمام توان بر علیه این اقدام دولت مقاومت خواهند کرد، اما در عین حال می‌خواهند که کارگران و احزاب و نهادهای مترقی و چپ کارگری هم صدای آنها در سراسر جهان باشند.

کارگران فوق سه سال است این کارخانه را به کنترل خود در آورده و به صورت تعاونی آن را اداره می‌کنند. کارگران خواهان آن هستند که دولت کارخانه مزبور را رسما و قانونا به نام تعاونی کارخانه در آورد و از ارعاب و تهدید کارگران دست بردارد. این کارگران در نامه فوق که آدرس آن را در ادامه مشاهده می‌کنید، از همه کارگران و مردم آزادیخواه خواسته‌اند که قطعنامه آنها را امضا کرده و با مشخصات لازم آن را یا به آدرس ایمیلی که رائه شده بفرستند، و یا آن را به نزدیکترین سفارتخانه و یا کنسولگری یونان تقدیم کنند و از آنها بخواهند که قطعنامه امضاء شده را به وزارت کار یونان تقدیم کنند.

برای امضاء قطعنامه کارگران و آدرس ایمیل و دیگر اطلاعات به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.viome.org/2015/11/join-international-week-of-solidarity.html