بهاران خجسته باد!

فرا رسیدن بهار و آغاز سال نو بر شما مردم زحمتکش و آزادیخواه خجسته باد !

کارگران ، زحمتکشان و آزادیخواهان !

بهار، تجدید حیات طبیعت با ضرب آهنگ سالانه خود بار دیگر از راه می رسد تا زندگي مردمان طراوت و نشاط خود را برای باردیگر باز یابد؛ بهار آزادی و رهائی اما چرخه سالیانه ندارد و برای دست یابی به آن باید با مبارزه ای مستمر و منسجم جنگید و رژیم جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری را به گورستان تاریخ سپرد!

 در آستانه فرا رسیدن سال نو به شما مردم آزادیخواه که سال دیگری در مبارزه علیه ارتجاع مذهبی حاکم را سپری ساختید تبریک می گوئیم و امیدواریم که سال جدید  سال بهتر و پرثمرتر در مبارزه برای رهائی از اسارت رژیمی باشد که تار و پود آن از فساد، استبداد، تاریک اندیشی و بهره کشی در هم تنیده شده و با سیاست های داخلِی، منطقه ای و بین المللی فوق ارتجاعی خود جامعه ما را به ورطه نیستی سوق می دهد.

 کارگران ایران در سال گذشته لحظه ای برای احقاق حقوق خود از پای ننشسته و در مصاف با رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و بهره کشی کارگزاران آن ، کارنامه درخشانی از پیکارهای خود به نمایش نهادند. اعتصابات کارگری درهمه بخش های اقتصادی، اعتصابات سراسری معلمان و پرستاران نشان دهنده ابعاد وسیع مقاومت اردوی بی شمار کار در برابر تهاجم حاکمیت اسلامی به موقعیت طبقه کارگر و توده زحمتکش بود.

رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی، درآخرین روزهای سال با اعلام رقم  ۸۱۲۱۶۴ تومان که سه برابر زیر خط فقر می باشد به عنوان حداقل دستمزد نشان داد که همچنان عامل اصلی فقرگستری میلیونی توده های کارگر و زحمتکش ایران بوده و چالش پی گیر و وقفه ناپذیر اردوی کار و تلاش برای سال آینده با همگامی پرشتاب تری ادامه خواهد یافت.

سالی که گذشت، سیاست های ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی علیه زنان، دانش جویان، اقلیت های ملی ومذهبی، اهل قلم، هنرمندان، وبلاگ نویسان همچنان ادامه یافت و تخریب محیط زیست کشور بحران های خانمان سوزی نظیر بحران آب و تخریب و نابودی پوشش های بوم زیستی ایران درهمه عرصه ها را رقم زد. در برابراین ویرانگری همه جانبه اما جنبش های اجتماعی درعرصه های گوناگون قدعلم کرده  و جوانه های مقاومت بربستر باوراین جنبش ها  در حال جوانه زدن و روئیدن است.  

سال ۱۳۹۴را می توان سال اعتراضات و اعتصابات گسترده زندانیان سیاسی و عقیدتی علیه رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی نامید که فعالین کارگری زندانی از جمله پیشگامان این مقاومت ها بودند.سالی سرشار از مبارزه و پایداری که شاهد قتل کارگر کمونیست شاهرخ زمانی توسط دژخیمان رژیم جمهوری اسلامی بودیم . رژیم جمهوری اسلامی برای مهار جنبش کارگری در طی چند ماه گذشته تعرض جدیدی، علیه فعالان کارگری را از طریق محاکمات ناعادلانه و محکومیت های طولانی مدت زندان سازمان داده و از همین رو مبارزه برای رهائی فعالین کارگری و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی امری است که باید در دستور کار همه مردم آزاده ایران در سال آینده قرار داشته باشد.

ما باردیگر فرارسیدن بهار را به همۀ مردم آزاده ایران و به همۀ آن هائی که این سنت دیرپا  و فرهنگ ستایشگر بهار را جشن می گیرند تبریک گفته و برای همۀ آن ها سالی سرشار از امید برای ساختن دنیائی بهتر آرزو می کنیم. بنای این دنیای بهتر هنگامی ممکن خواهد بود که جنبش های اجتماعی و اعتراضی درون کشور در پیوند با جنبش های طبقاتی اردوی کار و زحمت تلاش های خود را برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و براندازی نظم بهره کشی سرمایه داری متحد سازند. با این امید به استقبال سال نو، سال ۱۳۹۵ می رویم.

 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

 

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

 

هیئت هماهنگی شورای نمایندگان احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

 

شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۱۶

 

http://shoora-namayandegan.org/