ترجمه‌ی فراخوان بین‌المللیِ جنبش «شب‌بیدارِ» فرانسه (تسخیر میادینِ عمومی در سرتاسر جهان)

هم‌گرایی در پاریس (هفتم و هشتم مِه  2016 )

به سوی یک شب‌بیدارِ جهانی (پانزده مِه 2016) 

 

در چهل و ششمین روز از ماهِ مارس (15 آوریل)، دو هفته پس از بسیجِ عظیم 31 مارس در پاریس، جنبشِ شب‌بیدار همچنان در حال گسترش است. در بسیاری از شهرهای فرانسه و دیگر کشورها، شب‌بیدارهایی پدیدار می‌شوند که نشان از امیدها و طغیان‌های مشترک دارند. تمام آنهایی که گذارشان به میادینِ تسخیرشده افتاده و در این [جنبش] مشارکت کرده‌اند به خوبی می‌دانند که اتفاقی در حال رخ دادن است .

ساکنانِ سرتاسر جهان، مرزها را در هم بشکنیم و با هم بهارِ جهانیِ نوینی بسازیم! روزهای هفتم و هشتم ماه مِه در میدان جمهوریِ پاریس به ما ملحق شوید تا یکدیگر را ملاقات کنیم، به گفتگو بنشینیم، تجربیات و مهارت‌هایمان را به اشتراک بگذاریم و شروع به خلقِ چشم‌اندازها و راه‌حل‌های مشترک کنیم. و از همه مهم‌تر، با هم به تدارک و سازمان‌دهیِ یک آکسیونِ بزرگ بین‌المللی با هدف تسخیر گسترده‌ی میادینِ عمومیِ سرتاسر جهان در روز پانزدهم مِه (هفتاد و ششمِ مارس) بپردازیم.

جنبشِ شب‌بیدار، خلق فضایی برای هم‌گراییِ مبارزات را به عنوان اولین هدف خود برگزیده است. اینهم‌گرایی می‌تواند فراتر از این رود و در سطحِ بین‌المللی گسترش یابد. جنبش‌های بی‌شماری که در چهار گوشه‌ی جهان به مبارزه با بی‌ثباتی، زورگوییِ بازارهای مالی، ویرانیِ محیط زیست، جنگ و نظامی‌گری، و تنزلِ شرایط زندگی‌مان مشغول اند بی‌ارتباط با یکدیگر نیستند.

ما از طریق همبستگی، اندیشه و عمل مشترک‌، با رقابت و خودخواهیفردگرایی] مقابله می‌کنیم. تفاوت‌های ما دیگر نه منشأِ تفرقه، بلکه مبنایی برای تکمیل یکدیگر و تحکیمِ نیروی مشترک‌مان است. ما، مردمانی با افق‌های گوناگون، محروم از صدا و بازنمایی، بار دیگر به صدا درمی‌آییم و فضای عمومی را از آنِ خود می‌کنیم: ما سیاست می‌ورزیم، چرا که سیاست مسئله‌ی همگان است.

امروز دیگر نه زمانِ برآشفتگی در تنهایی و انزوا، که هنگامِ عمل مشترک است. ما، نود و نُه درصدی‌ها، تواناییِ عمل و کنار زدنِ قطعیِ یک درصدی‌ها و جهان‌شان را داریم... تا از شهرهایمان، از محل کارمان و از زندگی‌هایمان بیرون رانده شوند.

 

هفتم و هشتم ماه مهِ؛ در میدان جمهوریِ پاریس گرد هم بیاییم !

پانزدهم ماه مِه؛ همه با هم به پا خیزیم... همه جا شب‌بیدار... شب‌بیدارِ جهانی ! 

از فبس بوک بابک فراهانی