تا الان بسته شدن کامل یک شهر را دیده‌اید؟ صبح وقتی از خواب بیدار می‌شوید می‌بینید جز قشقرق گنجشکان هیچ اثری در خیابان نیست و‌ کسی در صف نانوایی منتظر نباشد .

 

شهر سکوت کرده است و به راستی شهر سکوت کرده ترسناک است.عدم حضور انسان در خیابان‌ها دلهره‌آور است.شهر جنگ‌زده است یا به بیماری همه‌گیری مبتلا است؟

 

اشتباه نکنید.این شهر خاموش خود بزرگ‌ترین فریاد است.قلب‌ها پشت‌ همه‌ی پنجره‌ها در حال تپش است.انسان‌ها یکی‌یکی به همدیگر تبریک می‌گویند و به آغوش می‌کشن .

 

این‌روز را هم بر لوح تاریخ حک کنید.روزی که مردم کردستان همه‌باهم به اعدام گفتند نه! یک«نه» چقدر می‌تواند باشکوه و پیروز باشد وقتی همه‌ی قلب‌ها می‌گویند اری به

 زندگی،نه به اعدام. نه تنها مردم کردستان،بلکه تک‌تک شما که مادران داغدیده را تنها نگذاشتید در این پیروزی سهیم هستید.اشک شادی بر چشمان من و شما غلیان انسانیِ

 ماست برای زندگی‌ئی بهتر...

برای دنیایی که دیگر اعدام و‌شکنجه در آن افسانه‌ است و زن یار و مرد یار هر دو برابر بوسه و لبخندها را ارزانی هم کنند  .....

 

پیروزی‌مان مبارک ....

از فیس بوک علی رسولی