تهدید، بازداشت و ضرب وشتم رانندگان کامیون و کامیونداران موقوف!

اعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران روز جمعه سیزدهم مهر وارد چهاردهمین روز خود شد. خواسته‌های این اعتصاب جزئی از اولیه‌ترین ملزومات زندگی یعنی، کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی، افزایش ۷۰ درصدی نرخ کرایه، کسر حق پرداختی بیمه رانندگان، حذف دلالان و واسطه‌ها از پایانه‌ها و باربری‌ها، افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار، نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه‌ای مأموران راهنمایی و رانندگی و مجازات ماموران و افسران رشوه‌گیر است. مبارزه و پافشاری رانندگان کامیون و کامیون‌داران بر تحقق این خواسته‌ها  در شرایطی ادامه دارد که تشدید بحران اقتصادی و کاهش ارزش پول داخلی در برابر دلار و دیگر ارزهای خارجی باعث سقوط فاجعه‌بار قدرت خرید خانواده‌های کارگری و اکثریت مردم ایران شده و فقر و فلاکت بی‌سابقه‌ای را به آنان تحمیل کرده است. خواسته‌هایی که در همان حال به سود تأمین امنیت جاده‌های خطرناک در ایران هستند که سالانه بیش از هر جنگی قربانی می‌گیرند. اما برای سرمایه‌داران و دولت مذهبی‌شان آنچه ارزش ندارد زندگی و رفاه و جان کارگران است. دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی رژیم این مردمان زحمتکش را تهدید به اعدام ومجازات‌های سخت می‌کنند. تاکنون بیش از ۲۳۸ نفر بازداشت شده و شماری نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. مقابله رژیم با طبقه کارگر ایران و معترضان و اعتصابیون همواره علاوه بر سرکوب آزادی و قتل و کشتار نشان‌دهنده نقش بازدارنده رژیم در گسترش رفاه و پیشرفت جامعه بوده است. پلیس و ارگان‌های قضایی و زندان‌ها بسیج می‌شوند زیرا هیچ‌یک از این مطالبات با منفعت سرمایه و حرص بی پایانش برای سود جور درنمی‌آیند. مردم زحمتکش و کارگران این مسئله را به خوبی دریافته‌اند و ترس رژیم از همین جاست. بعد از خیزش سراسری دی ماه دیگر بر حکومتی‌ها هم روشن شده است، سرکوب و زندان جواب نمی‌دهد. نوبت کارگران و زحمتکشان فرا رسیده است و می‌روند تا بساط این رژیم قرون وسطایی را جمع کنند. در شرایط کنونی اقدام رانندگان کامیون و کامیون‌داران به سازماندهی سومین اعتصاب سراسری طی چهار ماه گذشته و هدایت و پیگیری مطالبات در زیر فشار تهدیدات و بگیر و ببندها نه تنها نقطه عطفی در مبارزات به شمار می‌آید، بلکه گامی مهم در مسیر تکامل مبارزات کارگری در ایران است. گام بعدی در پیشروی مبارزات کارگران ایران، ایجاد هماهنگی و هم‌زمان کردن اعتصابات سراسری کارگران در مؤسسات و رشته‌های مختلف تولیدی و خدماتی است.

ما امضاءکنندگان این اطلاعیه با نثار بهترین درودها به پاس استقامت رانندگان کامیون و کامیونداران از مطالبات برحق آن‌ها حمایت و پشتیبانی می‌کنیم واز همه آزادی‌خواهان انتظار داریم به حمایت از حق اعتصاب و مطالبات آن‌ها و سایر کارگران برخیزند وبه هر طریق ممکن رژیم ایران را وادار کنند در اسرع وقت افراد بازداشتی را آزاد و مطالبات آن‌ها را متحقق نماید. 

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

۱ ـ اتحاد فدائیان کمونیست

۲ ـ حزب کمونیست ایران

۳ ـ حزب کمونیست کارگری ـ حکمتیست

۴ ـ سازمان راه کارگر

۵ ـ سازمان فدائیان (اقلیت)

۶ ـ هسته اقلیت