راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8148                   2016-05-30 17:10:14

انتشار فهرست واگذاریهای سال95 سازمان خصوصی‌سازی‌ 201 شرکت دولتی امسال به بخش خصوصی واگذار می شود

انتشار فهرست واگذاریهای سال95 سازمان خصوصی‌سازی‌

201 شرکت دولتی امسال به بخش خصوصی واگذار می شود

فهرست شرکت‌های قابل واگذاری در سال 95 توسط سازمان خصوصی‌سازی‌ منتشر شد که بر این اساس نام ۲۰۱ شرکت در این فهرست دیده می شود.

به گزارش10خرداد روابط عمومی سازمان خصوصی سازی،در این فهرست شركت‌های مهمی چون نیروگاه‌ها، شركت‌های گاز استانی، شركت‌های توزیع برق، هواپیمایی كیش، شركت پست جمهوری اسلامی ایران، بانك رفاه كارگران، دخانیات ایران، نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه‌های سوخت شركت‌های زیر مجموعه صداو سیما، پالایش نفت امام خمینی(شازند اراك)، آبادان، كرمانشاه، خوزستان، پتروشیمی تبریز، دماوند، دهلران، فیروزآباد، هگمتانه، ابن‌سینا همدان و 36شركت زیر مجموعه ملی گاز و 15نیروگاه برق حرارتی دیده می شود.