راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8530                   2017-01-13 14:18:53

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
کارگران، فعالین کارگری! از هر طریق ممکن از مطالبات کارگران کشت و صنعت مهاباد و اعتراضات آنها حمایت و پشتیبانی کنیم.

آخرین خبر دریافتی از تحصن و تجمع کارگران کشت و صنعت مهاباد / تجمع این کارگران از 40 روز گذشت.
امروز جمعه 1395/10/24 تحصن و تجمع کارگران کشت و صنعت مهاباد همچنان ادامه دارد و با وجود سرمای شدید و تعطیلی، اعتراض در درب این شرکت تا این لحظه پابرجاست.
تجمع این کارگران از 40 روز گذشت.
بیش از ۵۰ نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد، پس از واگذاری مجتمع از طریق مزایده، بیش از ۱۶ ماه است دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند. آنها در هوای سرد، با افروختن آتش در سرما به تجمع خود ادامه دادند.
درخواست کارگران حقوق معوقه و سنوات می باشد. وعده مسئولین محلی و نیروهای امنیتی این بوده که کارگران دست از اعتراض بردارند و به زودی بخش های از شرکت فروخته خواهد شد و کلیه حقوق را پرداخت خواهند نمود.
کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد می‌گویند صدای مان به جایی نمی‌رسد. به نظر می‌رسد هیچ کس حامی ما نیست و همه مسئولان شهر و مقامات محلی، از کارفرما حمایت می‌کنند؛ برای ما به جز ادامه این اعتراضات هیچ راهی نمانده است.
کارگران کشت و صنعت مهاباد نیاز به حمایت و پشتیبانی دیگر کارگران و هم طبقه ای های خود دارند. ما کارگران فقط با اتکا به نیروی خود و اتحاد و همبستگی می توانیم حقوق خود را مطالبه کنیم.
کارگران، فعالین کارگری! از هر طریق ممکن از مطالبات کارگران کشت و صنعت مهاباد و اعتراضات آنها حمایت و پشتیبانی کنیم.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - 1395/10/24