راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8555                   2017-01-25 10:06:26

پروین محمدی: تلاش برای بازداشت جعفر عظیم زاده اقدامی علیه طبقه کارگر ایران است

هجوم به منزل جعفر عظیم زاده برای بازگرداندن وی به زندان ، تعرض به جنبش افزایش مزد در آستانه فصل تعیین دستمزد و تلاش برای به حبس کشیدن صداها و فریادهای حق طلبانه ایست که بی وقفه علیه فقر و فلاکت و بی عدالتی در جریان است.
یورشی است به کارگرانی که ایشان را نماینده خود جهت پیگیری دزدیها و غارت در سازمان تامین اجتماعی نمودند و انتقام اختلاس گران سازمان تامین اجتماعی است از معترضین و نماینده های واقعی کارگران.
یورشی است به کارگران معترض به قرارداد های موقت و سفید امضاء ، معترض به وجود شرکتهای پیمانکاری و معترض به لایحه اصلاحیه ضد کارگری قانون کار.
یورشی است بر علیه میلیونها معلم و کارگری که به حق پشتیبان خواست مشترک بیانیه عبدی و عظیم زاده جهت برچیدن اتهام اقدام علیه امنیت ملی از پرونده های فعالین اجتماعی و کارگری بودند.
این یورش ،اقدام علیه امنیت کارگران و کل جامعه و دهان کجی به اتحادیه های بزرگ کارگری در سطح جهان است که حمایت خود را از بیانیه اعتراضی عظیم زاده و عبدی علیه امنیتی کردن فعالیتهای صنفی اعلام کردند.
تلاش برای بازگرداندن جعفر عظیم زاده به زندان که در راستای اهداف فوق و به عقب راندن جنبش اعتراضی طبقه کارگر است را قویا محکوم میکنیم و بدینوسیله اعلام میداریم نسبت به بازداشت و زندانی کردن جعفر عظیم زاده لحظه ای ساکت نخواهیم نشست.
پروین محمدی -6 بهمن 95