راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8561                   2017-01-28 06:34:50

در تظاهرات اعتراضی ایستاده در تورنتو در گرامیداشت جان باختگان فاجعه پلاسکو شرکت کنیم!

در تظاهرات اعتراضی ایستاده در تورنتو در گرامیداشت جان باختگان فاجعه پلاسکو شرکت کنیم! یکشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۷، ساعت ۱ تا ۲ بعدازظهر


ضمن اعلام همدردی و همبستگی با کارگران آتش نشانی تهران و کلیه کارگران صدمه دیده در این حادثه دلخراش، بار دیگر جان باختن آتش نشانان و کارگران ساختمان پلاسکو و همه افرادی که در این فاجعه قربانی شدند را به خانواده آنها و طبقه کارگر تسلیت می گوییم.

اندوه و خشم عمومی از این فاجعه تنها هنگامی می تواند از خود اثر مثبت و پایداری به جا نهد که باعث دگرگون کردن شرایط ضد انسانی و جنایت کارانه حاکم بر ایران شود.

موج اندوه و همدردی عمومی در ایران و سراسر جهان می تواند و باید به مبارزه و کارزارهای اعتراضی نه تنها علیه نادیده گرفتن استانداردهای ایمنی در محیط های عمومی کار و بی حقوقی مطلق طبقه کارگر ایران بلکه به افشای هر چه گسترده تر ماهیت سرکوبگرانه و ضد انسانی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی تبدیل شود.

در تظاهرات ایستاده در روز ۲۹ ژانویه که به این منظور تدارک دیده شده و اعلام گردیده است با شاخه گل و بنرها و پلاکاردهای اعتراضی شرکت کنیم!

زمان: یکشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۷، ساعت ۱ تا ۲ بعدازظهر مکان: میدان مل لستمن، ۵۱۰۰ خیابان یانگ اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-کانادا Iaswi.can@gmail.com www.workers-iran.org