راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8571                   2017-01-31 15:37:18

بازداشت و زندانی نمودن کارگران و معلمان را قویا" محکوم مینمایم

در آستانه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ ما کارگران در کردستان، اقدام حاکمیت و قوه قضاییه را که در روز ۵ بهمن‌ماه ۹۵ به منزل آقای عظیم زاده جهت دستگیری ایشان هجوم نموده‌اند قویا" محکوم مینمائیم .
چنین اقدامی را نه درمورد اختلاس گران، رانت خواران و مفاسد اقتصادی، بلکه علیه انسان های آزادی خواه و فعال‌ کارگری همراه با رعب و تهدید خانواده های آنان بکارمیگیرند.
مجریان و تحمیل کنندگان چنین شرایط فلاکتباری برمیلیونها کارگر و مزد گیر این جامعه ، برای سودبیشتر و حل بحرانهای خودساخته شان، قصد ادامه تحمیل زندگی چندین‌ برابر زیر خط فقر برای کارگران ایران را جهت سال ۹۶‌ تدارک دیده اند.
سرمایه داران و حکومت حامی آنان ، آقای جعفرعظیم زاده مدافع پیگیر بالا بردن سطح دستمزد ها و تلاشگربهبود شرایط زندگی مزدبگیران و فعال جمع آوری طومار چهل هزار امضاء و نماینده شاکیان علیه فسادمالی در سازمان تامین اجتماعی در دولت قبلی، را تهدیدی برای امنیت وچپاول های خود میبینند .درنتیجه جهت دستگیری ایشان با پرداخت هر هزینه ای اقدام‌ مینمایند.
اینان سخت در اشتباهند ونمیدانند که این جنبش اعتراضی کارگران است که چنین رهبرانی را به جلوی صحنه اجتماعی میراند . این اعتراضات بی وقفه از سفره خالی ما کارگران و آمار خودکشی های بیکاران و این همه نابرابری ها که درجامعه هر روز جریان دارد مایه میگیرد. و تا این شرایط مشقت بارادامه داشته باشد ، امثال آقای عظیم زاده صدای اعتراضی این وضعیت اند وخاموش شدنی نیستند.
اقای عظیم زاده صدای اعتراضی ما کارگران و مدافع پیگیر حقوق کارگران است.
ما کارگران تلاش این انسان خستگی ناپذیررا ارج می نهیم. شرایط ما کارگران دیگر با این وضعیت غیر قابل تحمل و فلاکتبارکنونی، فرق چندانی با شرایط حبس و زندان ندارد. ما کارگران ایران از هیچ‌ تلاش و کوششی جهت ارتقاء دستمزد ها ، احیای حقوق پایمال شده خود و تلاش برای ایجاد وگسترش تشکل های مستقل کارگری دریغ نخواهیم کرد همچنانکه هر روزه شاهد چندین تجمع و اعتراض و اعتصابات کارگری برای دستبابی به مطالباتمان هستیم.
ما کارگران اجازه نخواهیم داد که براحتی کارگران را زندانی نموده و به حبس بکشید. قوه قضائیه و مسئولین امنیتی مطمئن باشند که در مقابل ادامه این فشار ها بر فعالین کارگری ساکت نخواهیم نشست. و جهت ارتقاء دستمزد ها و ایجاد تشکل های کارگری مبارزه خواهیم نمود و کارگران زندانی را آزاد خواهیم کرد.
زنده باد مبارزات کارگران ایران
اعضا هیت مدیره و کارگران عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران درکردستان
جمعی به نمایندگی ازکارگران اخراجی کارخانه نساجی کردستان
جمعی به نمایندگی از کارگران اخراجی کارخانه پرریس سنندج
جمعی به نمایندگی ازکارگران کارخانه شاهو سنندج
12 بهمن 95