راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8572                   2017-02-01 11:53:53

شاپور احسانی راد در گفتگو با سایت اتحاد: همه ما کارگران باید هم صدا با یکدیگر، خواهان افزایش حداقل مزد بر اساس تامین سبد هزینه یک خانوار کارگری مطابق با استانداردهای زندگی امروزی بشویم

شاپور احسانی راد در گفتگو با سایت اتحاد: همه ما کارگران باید هم صدا با یکدیگر، خواهان افزایش حداقل مزد بر اساس تامین سبد هزینه یک خانوار کارگری مطابق با استانداردهای زندگی امروزی بشویم
سایت اتحاد: علی خدایی یکی از اعضای شورای عالی کار در گفتگویی با ایلنا اظهار داشته است: در شرایطی که هنوز کارگروه کارگری در حال بررسی برآورد سبد هزینه‌های خانوار است، هرگونه اظهار نظر شتاب زده و غیر کارشناسی شده در خصوص میزان افزایش دستمزد سال 96 تنها فضای مذاکرات را به زیان کارگران ملتهب خواهد کرد.
وی افزوده است: قطع به یقین چنین اظهاراتی به جای کمک مانعی جدی بر سر افزایش دستمزد است. از این رو از فعالان صنفی کارگری و حتی افرادی که در احزاب و تشکل‌های سیاسی نزدیک به کارگران فعالیت دارند می‌خواهیم که با پرداختن به این اظهارات نا به جا فضا را علیه گروه کارگری ملتهب نکنند. مسکوت گذاشتن روند تعیین حداقل مزد سال آینده و دعوت به عدم اظهار نظر در این رابطه، چیزی است که عکس العمل جدی را در میان کارگران و فعالین کارگری دامن زده است. در این رابطه شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده سابق کارگران کارخانه پروفیل ساوه به سایت اتحاد اظهار داشت:
بی هیچ تحلیل موشکافانه ای کاملا روشن است که پیام آقای خدایی در راستای اجرای سیاست فعلی وزارت کار در مورد مسکوت گذاشتن حداقل مزد سال آینده است. ایشان آشکارا میگوید که فعالین کارگری، تشکلها و نیروهای حامی کارگران اظهارنظر نکنند.اعتراض نکنند و در باره این مسئله مهم زندگی شان یعنی مزد وفروش نیروی کارشان که کل جامعه را نیز تحت الشاع قرار میدهد ساکت بمانند و بقول خودشان جو را ملتهب نکنند.
گویا مداخله مستقیم کارگران یا فعالین و رهبران آنها در مهمترین پدیده جامعه یعنی مزد و بیان مستقل و غیرحکومتی نظر و خواست ما کارگران، به ضرر خودمان تمام میشود. ایشان در حقیقت توصیه میکنند که کارگران و فعالین و تشکلهای مستقل کارگری دندان روی جگر بگذارند تا ما "کارشناسان" مانند هرسال و درحقیقت بدتر از سالهای قبل در سکوت خبری، زیرمبلغ خفت بار پیشنهادی مشترک دولت و کارفرمایان در مورد حداقل مزد را به نیابت از آنان امضاء کنیم و در آخرین روزهای سال آنرا به خیر وخوشی اعلام نمائیم. شاپور احسانی راد در ادامه این مصاحبه در رابطه با این مسئله که آقای خدایی اظهارات و بیانم خواسته های شما وتشکلهای کارگری را شتابزده وغیرکارشناسی و آنرا به زیان کارگران میدانند، گفت:
اینها بهانه های واهی ست و همانطور که اشاره کردم دعوت ازکارگران و فعالین و تشکلهای مستقل به سکوت در راستای سیاست وزارت کار است. مگر فعالین کارگری به غیر از این شرایط مصیبت بار و غیرقابل تحمل ، بیکاری ، اخراج، دستمزدهای معوقه ، دستمزدهای 5 برابر زبر خط فقر، کشته شدن و نقص عضوهای مکرر ناشی از شرایط غیر ایمن کار،شلاق و زندان چه چیز دیگری میگویند که خلاف واقع یا شایعه یا سیاه نمایی و ملتهب کردن فضاست؟!! معلوم است که برای کارگر میزان حداقل دستمزد جنبه حیاتی دارد و ناچار از دخالت است بویژه آنکه نمایندگان غیر منتخب و غیر واقعی آنان در کنار نمایندگان کارفرما ها اعم از خصوصی و دولتی از بالا برایش تصمیم میگیرند. درنتیجه مداخله و اظهار نظر و درخواست نشراطلاعات از پشت درهای بسته حق بدیهی کارگران و فعالین و تشکلهای مستقل کارگری است. غیر از این نمیتواند باشد. باید درفصل تعیین حداقل دستمزد فضایی مملو از بحث و تبادل نظر و کنفرانس و سمینار و متینگ و تجمع های کارگری بی وقفه در جریان باشد. اتفاقا" اظهارات این آقا که بنام کارگر میخواهد سخن بگوید آشکارا با خواست ما کارگران در تضاد است و این اولین بار نیست که کسانی همانند وی با نام کارگر سیاست ضد کارگری را پیش میبرند.
وی افزود:
باید پرسید که اظهارات و بحث و گفتگوهای پیرامون میزان افزایش مزد و مداخله طبیعی کارگران در مورد معیشت و زندگیشان خواب چه کسانی را آشفته میکند و به خطر میاندازد؟ باید از ایشان پرسید اگر شما و سایر همکارانتان که که بنام "سه جانبه گرایی" ریگی به کفش ندارید چرا میخواهید در یک فضای غیر شفاف، غیر علنی، پشت درهای بسته و بدور از چشم کارگران سرنوشت میلیونها کارگر این جامعه را برای یکسال آینده رقم بزنید. در طول این سالها شورای عالی کار همواره با هزار ترفند و جلسه کارگران را منتظر نگهداشته و دست آخر همین به اصطلاح نمایندگان کارگر در آخرین روزهای سال زیر هر مبلغ افزایش توهین آمیزی را امضاء کرده و جلوی کارگر پرت کرده اند. ما کارگران دیگر این راقبول نمیکنیم.
شاپور احسانی راد پیرامون بحث دیگر آقای خدایی که گویا، این آقایان با توجه به تبصره 2 ماده 41 قانون کار درحال استخراج سبد هزینه خانوار کارگری هستند اظهار داشت:بله، ما براجرای این بند از قانون کار مصر هستیم .اما امسال که به پایان سال نزدیک میشویم طبق گفته خودشان کارگروه تخصصی تشکیل شده و وزارت کار هنوز برآورد هزینه های سبد معیشت را اعلام نکرده است. فقط ظاهرا" تشکیل شده بدون هیچ خروجی معینی! دوما" این کارگروه به اصطلاح تخصصی که در سالهای قبل تشکیل شده چه گلی برسر کارگران زده اند و از این کارگروه های تخصصی چه آبی برای طبقه کارگر ایران گرم شده؟ تبصره 2 ماده 41 قانون کار هیچگاه اجرا نشده است. اولین گام اینست که بایستی جلسات این کارگروه به اصطلاح تخصصی بطور شفاف و رو به جامعه منتشر شود. مگرسالهای گذشته این کارگروه سبدهزینه خانوار را ارزیابی نکرده است. درطول این سالها چه زمانی برآورد واقعی سبد هزینه خانوار مبنای تعیین حداقل دستمزد یا حتی نزدیک به آن بوده است؟ در این سالها شورای عالی کار همیشه به زیان منافع کارگران تصمیم گرفته و این اختلاف سطح دستمزدها با تورم "واقعا" موجود که اکنون به 5 برابر زیر خط فقر رسیده نتیجه عملکرد و تصمیمات همین آقایان در شورای عالی کار بوده که امروز میبینیم.
وی افزود:با توجه به نظر کارشناسان اقتصادی سبد هزینه خانوار در سال جاری نزدیک به چهار میلیون تومان محاسبه شده است. اینان همانطور که اشاره کردم سالهای گذشته هم سبد هزینه استخراج کردند. ما مخالف نفس اینکار نیستیم اما این آقایان در سالهای گذشته، علیرغم استخراج سبد هزینه رفتند پای حداقل مزد چهار برابر سبد هزینه را امضا کردند و تازه امسال با دعوت از کارگران برای سکوت در اینمورد، دارند سبد هزینه استخراج میکنند و نا گفته پیداست که از این دعوت و از این استخراج سبد هزینه، چه چیزی را دنبال میکنند که به نظر نهایتش تحمیل مزدی خفت بارتر از سالهای گذشته خواهد بود.
شاپور احسانی راد در پایان این مصاحبه در رابطه با اینکه کارگران با توسل به چه ابزارهایی میتوانند مزدی بر اساس سبد هزینه را رقم بزنند گفت: در یک کشمکش و تضاد منافع کارگر و کارفرما بر سر دستمزد و سایر حقوق و مطالبات کارگران همه چیز بسته به به میزان توانایی و قدرت بالفعل و به اصطلاح توازن قوای دو سر این تضاد منافع بستگی دارد. در این شرایط باید اولا" اختلاف و مابه التفاوت واقعی بیش از سه دهه تورم اقتصادی در این مملکت با میزان دستمزدی که الان اعمال میشود به عنوان مطالبه معوقه کارگران محاسبه و پرداخت گردد. و دوما" راهکاری تثبیت شود که امر دخالت و اعمال اراده مستیم نمایندگان واقعی و منتخب کارگران را در مذاکرات سه جانبه تضمین کند و پس ازآن کارگروه های تخصصی مورد وثوق و تایید کارگران همین بند 2 ماده 41 بررسی و اجرا نمایند. این دو پیشنهاد هم منطقی و هم قانونی ست.
از نظر ما کارگران، نحوه محاسبه و تعیین افزایش مزد در شورای عالی کار که تماما" توسط دولت و کارفرمایان و نمایندگان فرمایشی به نیابت ازکارگران به تصویب میرسانند و توصیه هم میکنند که در مورد جلساتش سکوت هم بکنیم، نمایشی توهین آمیز به طبقه کارگر ایران است که هدفی جز تحمیل شرایط مشقت بارتر به کارگران و سود آوری و غارت هرچه بیشتر دسترنج آنان، ندارد. به همین دلیل و با توجه به این مسائل طبیعی است که همه کارگران در سراسر کشور باید متحدانه و بطور مقتضی از قبیل طومار نویسی و تجمع و اعتصاب به عنوان ابزارهایی قانونی در مقابل این روند ایستادگی بکنند و هم صدا خواهان افزایش حداقل مزد بر اساس تامین سبد هزینه یک خانوار کارگری مطابق با استانداردهای زندگی امروزی بشوند.
پایان