راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8583                   2017-02-06 00:27:06

کارگران کارخانه هپکو باراهپیمایی در شهراراک یک ماه اعتصاب را پشت سرگذاشتند!

امروزیکشنبه17بهمن ماه،کارگران کارخانه هپکو در سی امین روزاعتصابشان در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان ونداشتن امنیت شغلی،برای باری دیگر در خیابان های شهر اراک راهپیمایی کردند.
قابل یادآوری است که 1000کارگرکارخانه هپکواز تاریخ هیجدهم دی ماه دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان،وضعیت نامعلوم شرکت ونداشتن امنیت شغلی بدنبال واگذاری به بخش خصوصی دراعتصاب بسرمی برند وطی این مدت بارها دست به راهپیمایی در خیابان ها وتجمع درمیدان اصلی شهراراک،مقابل استانداری استان مرکزی زده اند و هرروز درمحوطه کارخانه اجتماع کرده اند.
به گزارش16بهمن ایسنا، اعتراض کارگران شرکت هپکو اراک که مدتی است تقریبا به صورت همه روزه و در قالب راهپیمایی و تجمع در جریان است، امروز نیز در حال برگزاری است.
کارگران شرکت هپکو اراک خواستار احقاق حقوق خود و بازگشت مدیریت این شرکت به دولت هستند.
آنها معتقدند تنها در این صورت مشکلات هپکو رفع خواهد شد.
براساس این گزارش، مسئولان استان تغییر مالکیت این شرکت به فردی با صلاحیت یا در غیر این صورت بازگشت آن به سازمان گسترش برای مدتی مشخص و سپس واگذاری را راهکارهایی عنوان کرده‌اند که برای رفع مشکلات این شرکت در دست پیگیری است.
کارگران هپکو که پیش از این اعلام کرده بودند تا زمان رفع مشکل به اعتراضات خود ادامه خواهند داد، بر گفته خود مصر هستند و امروز نیز در حال برگزاری راهپیمایی اعتراض آمیز خود هستند.
بنابه گزارش منابع خبری محلی،وعده پرداخت 2ماه حقوق عقب مانده کارگران کارخانه هپکودرپی قرار داد سازمان شهرداری های کشور با شرکت هپکو،داده شد.
برپایه این گزارش،روز یکشنبه ۱۰ بهمن ماه قرار داد سازمان شهرداری های کشور با شرکت هپکو با حضور رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان محاسبات کشور و استاندار مرکزی به امضای خندان دل معاون وزیر کشور رسید.
با امضای این قرار داد سازمان شهرداری های کشور مبلغی را به شرکت هپکو پرداخت خواهد کرد که مبلغ این پرداخت حدود دو ماه از حقوق معوقه کارگران را تامین می کند.
این مبلغی که از سوی سازمان شهرداری های کشور بابت امضای قرار داد پرداخت می شود در یکی از بانک ها به عنوان سپرده نگهداری می شود و به سه برابر این مبلغ به شرکت وام پرداخت می شود.
شرکت هم این مبلغ وام را به عنوان حقوق کارگران پرداخت می کند و اقساط را، خود شرکت پرداخت می کند.
با این شرایط بدهی های شرکت هپکو افزایش پیدا می کند و هپکو به بانک ها بدهکارتر می شود.