راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8620                   2017-02-25 14:15:47

سفره‌های خالی کارگران با شعار پرنمی‌شود
معیشت ستیزی پایان یابد

رئیس مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان خوزستان می‌گوید گوش کارگران از شعارهایی با مضمون محرومیت‌زادیی پر است و کارگران به خوبی می‌دانند که با شعار نمی‌توانند سفره‌های خالی خود را پرکنند.
«محمد رضا راهداری زاده» رئیس مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان خوزستان در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: گوش کارگران از شعارهایی با مضمون محرومیت‌زادیی پر است و کارگران به خوبی می‌دانند با شعار نمی‌توانند سفره‌های خالی خود را پرکنند.
وی افزود: کارگران جز اقشار فرودست هستند که هیچگاه سطح دستمزدها پاسخگوی معیشت و جیب خالی آنان نبوده است. این در حالی است که عده‌ای که در اقتصاد کشور دست بر آتش دارند و رسانه‌ها را در اختیار دارند این تصویر را در افکار عمومی ایجاد کرده‌اند که می‌توان با با دستمزدهای فعلی آبرومندانه زندگی کرد و تا ابد صورت خود را به سیلی سرخ نگه داشت.
رئیس مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان خوزستان افزود: به صرف درنظر گرفتن سطح تورم نمی‌توان قدرت خرید کارگران را افزایش داد چراکه مثلا سال 1391 که تورم 30 درصد بود دستمزد 15 درصد افزایش یافت و سال 1392 که تورم 34 درصد بود دستمزد تنها 20 درصد افزایش یافت از این رو حتی اگر در سال 94 و 95 که دستمزد اندکی از تورم بیشتر بود برای کارگران چندان تعجب‌آور نبود.
این فعال صنفی کارگری در ادامه با بیان اینکه افزایش دستمزد براساس هزینه‌های سبد معیشت می‌تواند به واقعی شدن سطح مزد کمک کند، افزود: ماده 41 قانون کار در خصوص محاسبه مزد براساس هزینه‌های سبد معیشت صراحت دارد اما افزایش مزد بر این اساس بیش از سه دهه است که مورد غفلت قرار گرفته و حالا وقت آن است که به کارگران بر این اساس دستمزد پرداخت شود.
راهداری زاده در پایان افزود: در هر صورت پویایی اقتصاد و تپیدن قلب آن بستگی مستقیمی به وجود یک نظام عادلانه مزدی دارد و این مستلزم آن است که ستیز با مزد و بهبود معیشت کارگران پایان پذیرد.