راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8624                   2017-02-27 15:07:28

فراخوان تجمع کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به همراه خانواده هایشان مقابل شهرداری تهران!

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به همراه خانواده هایشان سه شنبه دهم اسفند ساعت ده صبح برای بهره مندی از تسهیلات مسکن با اتحاد بیش از پیش به شهرداری تهران واقع در خیابان بهشت مراجعه خواهند کرد.
علی رغم اینکه کارگران شرکت واحد مراجعات مکرری برای بهره مندی از تسهیلات مسکن به شهرداری و شورای شهر داشته اند. مدیر عامل شرکت واحد، شهردار تهران و نمایندگان شورای شهر اقدام موثری برای بهره مندی نزدیک به شش هزار کارگر شرکت واحد از تسهیلات مسکن انجام نداده اند.
بنابراین کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی به همراه خانواده هایشان ساعت ده صبح روز دهم اسفند با اتحاد بیش از پیش به شهرداری تهران واقع در ضلع جنوبی پارک شهر خیابان بهشت مراجعه خواهند کرد.
مدیران شهرداری از املاک نجومی بهرمند شدند اما به رانندگان و کارگران شرکت واحد تسهیلات مسکن هنوز پرداخت نشده است.
همکاران گرامی، همانطور که مطلع هستید شهردار تهران به واگذاری 120 ملک که میلیاردها تومان برای شهرداری هزینه داشته اقرار کرده است. واگذاری املاک نجومی هیچ نفع عمومی نداشته و فقط دادن رانت برای خوش خدمتی تعدادی از مدیران بوده و حتی آنرا سهم خود از انقلاب می نامند.
درصورتی که درشرکت واحد 6هزار تن از رانندگان و کارگران هنوز از تسهیلات مسکن برای خانه ای حداقلی بهره مند نشده اند.
همکاران شریف و زحمتکش با اتحاد و یکپارچه روز سه شنبه دهم اسفند ساعت ده صبح همگی برای اعتراض به بی عدالتی و بهره مندی از تسهیلات مسکن به شهرداری تهران مراجعه می کنیم.
منبع: https://telegram.me/vahedsyndica