راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8625                   2017-02-28 13:28:37

تجمع کارگران شرکت واحد مقابل شهرداری و شورای شهر

گروهی از رانندگان شرکت واحد امروز در اعتراض به مشکلات معیشتی خود در مقابل شهرداری و شورای شهر تهران تجمع کردند.
کارگران شرکت واحد مراجعات مکرری برای بهره مندی از تسهیلات مسکن به شهرداری و شورای شهر داشته اند. مدیر عامل شرکت واحد، شهردار تهران و نمایندگان شورای شهر اقدام موثری برای بهره مندی نزدیک به شش هزار کارگر شرکت واحد از تسهیلات مسکن انجام نداده اند.
مدیران شهرداری از املاک نجومی بهرمند شدند اما به رانندگان و کارگران شرکت واحد تسهیلات مسکن هنوز پرداخت نشده است.