راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8634                   2017-03-06 15:44:00

علاوه بر تبعیض رایج در مورد کارگران پیمانکاری پالایشگاه آبادان، دسترنج این کارگران با شگردهای دیگری نیز مورد چپاول قرار میگیرد + سند

در پالایشگاه آبادان علاوه بر وجود تبعیض رایج در حقوق و مزایای کارگران پیمانکاری با کارگران قرارداد مستقیم، شرکتهای پیمانکاری نیز با شگردهای مختلف از محاسبه و پرداخت همین حقوق تبعیض آمیز خودداری میکنند  اتحادیه آزاد کارگران ایران: بیش از هزار کارگر پیمانکاری پالایشگاه آبادان در اعتراض به صدور زود هنگام برگه تسویه حساب پایان سال از امضای آن خودداری کردند و علیرغم طرح این مسئله با مسئولین پالایشگاه، آنان نیز بر امضای این تسویه حساب تاکید کردند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این برگه تسویه حساب مربوط به شرکت "یگانه نورد صنعت خوزستان" است که تلاش دارد قبل از پایان اسفند ماه آنرا به امضای کارگران برساند تا هر آنچه را که میتواند از حق و حقوق قانونی آنان در پایان سال بزند و به این ترتیب با امضای زود هنگام این تسویه حساب، دست کارگران به لحاظ قانونی برای اعتراض و شکایت به جایی بند نباشد.
بکارگیری این شگرد برای دزدی از حق و حقوق قانونی کارگران از سوی شرکت یگانه نورد که با همراهی مسئولین پالایشگاه توام است در حالی صورت میگیرد که این شرکت که از 15 بهمن ماه به جای شرکت پیمانکاری کاج گستر مستقر شده است هنوز قراردادی با این کارگران امضا نکرده است. عدم امضای قرارداد در آغاز کار با کارگران توسط شرکتهای پیمانکاری در پالایشگاه آبادان  یک رویه هر ساله و معمولی در این پالایشگاه است. بطوریکه  این پیمانکاران با هدف باز بودن دست و بالشان جهت تحمیل بی حقوقی بیشتر بر کارگران، هر ساله به جای انعقاد قرارداد با آنان در آغاز کار، در پایان کار کارگران را از طریق مشروط کردن پرداخت مطالبت شان به امضای قرار داد، وادار به امضای آن میکنند.
لازم به یاد آوری است در حال حاضر بیش از هزار کارگر پیمانکاری پالایشگاه آبادان عیدی،  سنوات، پول کفش و لباس و مرخصیهای استفاده نشده از بابت 11 ماه امسال را از شرکت پیمانکاری قبلی و 15 روز حقوق برج 11 بعلاوه حقوق اسفند ماه و برخی چیزهای دیگر از قبیل اضافه کاری و ...، را از شرکت یگانه نورد به عنوان پیمانکار جدید مطالبه دارند که پرداخت همه اینها مشروط به امضای قرارداد از سوی کارگران با پیمانکار قبلی و امضای برگه تسویه حساب با پیمانکار جدید شده است. این درحالی است که پیمانکار قبلی در طول یکسال گذشته با کارگران قراردادی نبسته بود و پیمانکار جدید نیز هنوز با آنان قرار داد نبسته است.
تلاش برای دزدی از حقوق و مزایای بیش از هزار کارگر ثابت پالایشگاه آبادان از طریق عدم انعقاد قرار داد در اول کار و به امضا رساندن برگه تسویه حساب زود هنگام، در شرایطی صورت میگیرد که این کارگران بطور ثابت و دائم در پالایشگاه با قراردادهای سه ماهه مشغول بکار هستند و از طریق تبعیض در مزد و مزایا، توسط شرکتهای پیمانکاران که اغلب وابسته به نهادهای قدرت و باندهای مدیران هستند بطور مضاعف مورد استثمار قرار میگیرند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 16 اسفند ماه 1395