راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8635                   2017-03-06 15:46:16

تحمیل بی حقوقی مضاعف بر کارگران شرکت پیمانکاری رهاورد بهشتیان در پالایشگاه آبادان

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال انتشار خبر مربوط به بیش از هزار کارگر شرکت پیمانکاری کاج گستر در پالایشگاه آبادان که از 15 بهمن ماه تحت پوشش شرکت پیمانکاری یگانه نورد صنعت خوزستان قرار گرفته اند، کارگران شرکت پیمانکاری رهاورد بهشتیان نیز طی تماسی با اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کردند که آنان نیز که 70 نفر بودند از 15 بهمن ماه تحت پوشش شرکت پیمانکاری یگانه نورد صنعت خوزستان قرار گرفته اند و این شرکت بدون انعقاد قرار داد با آنان پیشاپیش از آنان خواسته است برگه تسویه حساب امضا کنند. همچنین شرکت رهاورد بهشتیان نیز به عنوان شرکت قبلی که 15 بهمن ماه قراردادش با پالایشگاه به اتمام رسیده است از پرداخت معوقات شامل عیدی و سنوات، سه ماه حق مسکن و حق اولاد فرزندان سوم و چهارم این کارگران خودداری میکند.  
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علاوه بر اینکه همه کارگران رهاورد بهشتیان و کل بیش از هزار کارگر پیمانکاری در پالایشگاه آبادان از حقوق و مزایای برابر با کارگران قرارداد مستقیم محروم هستند شرکتهای پیمانکاری مستقر در این پالایشگاه برای تحمیل شرایط دلخواه خود بر این کارگران از انعقاد قرارداد در اول کار با آنان امتناع میکنند و پس از اتمام قراردادشان با پالایشگاه از طریق خودداری از مطالبات کارگران آنان را وادار به امضای قرارداد در پایان کار میکنند.
همچنین 70 کارگر شرکت رهاورد بهشتیان که از 15 بهمن ماه تحت پوشش یگانه نورد صنعت خوزستان قرار گرفته اند علیرغم کار در واحد عملیاتی تنظیفات، از مزایای کارگران عملیاتی برخوردار نیستند و حقوق و مزایای آنان به عنوان کارگر ساده پرداخت میشود.
لازم به یادآوری است همه بیش از هزار کارگر شرکت های پیمانکاری در پالایشگاه آبادان بطور متوسط بالای 5 سال سابقه کار دارند و بطور ثابت در آنجا مشغول بکار هستند اما علیرغم این موقعیت هر ساله در 15 بهمن ماه این کارگران با اتمام قرارداد شرکت پیمانکاری پیشین در اختیار شرکت پیمانکاری جدید قرار می گیرند و این شرکتها علاوه بر اینکه انان را با حقوق مزایای بسیار پایین تری نسبت به کارگران قرارداد مستقیم بکار میگیرند به انحا مختلف نیز بنا بر شرحی که در گزارش قبلی اتحادیه از پالایشگاه آبادان توضیح داده شد اقدام به چپاول و غارت بیش از پیش دسترنج این کارگران میکنند.
شرکتهای پیمانکاری در صنعت نفت و دیگر صنایع ایران که دارای ماهیت کار مستمر و دائمی هستند، از اوایل دهه هفتاد به این سو با هدف خارج کردن بخشهای عمده ای از کارگران این مراکز از دریافتی متعارف و قانونی گسترش پیدا کرد تا غارت حاصل از آن را به عنوان رانت به جیب بخشهایی از مافیای قدرت و ثروت سرازیر کنند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 16 اسفند ماه 1395