راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8642                   2017-03-10 13:19:55

شگرد کارفرمای کارخانه آلومینیوم پارس برای عدم پرداخت سنوات کارگران

اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارفرمای کارخانه آلومینیوم پارس که از اوائل سالجاری با به پیش کشیده ادعاهای واهی ورشکستگی کارخانه، شگردهای متعددی منجمله در خواست از کارگران برای اضافه کاری صلواتی را جهت غارت بیش از پیش دسترنج آنان بکار گرفته بود اینک با سوء استفاده از احتیاج و موقعیت ضیف مالی کارگران، در صدد عدم پرداخت سنوات آنها بر آمده است. بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، طی روزهای گذشته تعدادی از کارگران این کارخانه بدلیل عدم کفاف حقوق و مزایا برای گذران زندگی و مخارج ایام عید، طبق قانون اقدام به درخواست تسویه سنوات خود کردند اما کارفرما با آوردن این بهانه که برخی کارگران ممکن است در سال آینده ترک کار کنند دستور داد کسانی که سنوات میخواهند ابتدا باید بدهی باقیمانده وامشان را که قبلا ازکارخانه گرفته و ماهیانه بصورت قسطی ازحقوقشان کسر میشود یکجا تسویه نمایند.
بنا بر این گزارش، این بهانه در حالی با هدف عدم پرداخت سنوات کارگران در پایان سال از سوی کارفرما مطرح میشود که کارگران این کارخانه اغلب بالای پنج سال سابقه کار دارند و با شرایط فاجعه بار اشتغال در کشور هیچ کارگری جرات ترک کار خود را ندارد و علاوه بر آن کارفرما اسناد و تعهدات محکمی برای باز پرداخت این وامها از سوی کارگران اخذ کرده است و در قرارداد وام، عدم پرداخت سنوات تا تصفیه وامها جزو شرایط آن نمی باشد.
لازم به یاد آوری است کارخانه آلومینیوم پارس  که دارای 700 کارگر است در سالجاری از تولید و فروش خوبی برخوردار بوده اما کارفرما در طول سال بارها بحث احتمال ورشکستگی کارخانه را بهانه ای برای عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران قرار داد و کار را بدانجا رساند که از آنان خواست تا برای جلوگیری از ورشکستگی کارخانه اقدام به اضافه کاری صلواتی و رایگان بکنند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 20 اسفند ماه 1395