راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8647                   2017-03-12 08:29:34

جلسه دوم محاکمه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد برگزار شد

ساعت 12 ظهر امروز 21 اسفند ماه، جلسه دوم محاکمه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد با اتهامات بر هم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان ساوه برگزار شد.
در این دادگاه  ابتدا دو نفر از نگهبانان  کارخانه که بعنوان شاهد از سوی وکیل کارفرما معرفی شده بودند اظهار داشتند: جعفر عظیم زاده را  در محل کارخانه ندیده اند و در رابطه با شاپور احسانی راد نیز اظهار داشتند که وی از کارگران خواست تا از حق شان دفاع کنند.
سپس آقای جداری فروغی وکیل جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد با توجه به دفاعیات انجام شده در جلسه اول دادگاه، دفاعیات تکمیلی خود را ارائه و خواهان تبرئه موکلین خود شد. در این دادگاه که بمدت 20 دقیقه طول کشید وکیل کارفرمای کارخانه نورد و لوله صفا اعلام کرد از جعفر عظیم زاده شکایتی ندارد. لازم به یاد آوری است جلسه اول محاکمه این دو عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ساوه روز هشتم شهریور ماه سالجاری برگزار شده بود.
شاپور احسانی راد  و جعفر عظیم زاده در پی اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا در اواخر اردیبهشت ماه سال 94 ، در ارتباط با این اعتصاب دستگیر و هر کدام به ترتیب پس از 26 و 18 روز بازداشت در سلول انفرادی و بازجوئی های متعدد با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شدند و سپس دو پرونده امنیتی و کیفری بر علیه آنان در دادگستری شهرستان ساوه تشکیل و هر کدام در رابطه با پرونده امنیتی با اتهامات "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" و "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" در دادگاه شعبه اول انقلاب ساوه به 11 سال زندان محکوم شدند. جعفر عظیم زاده علاوه بر یازده سالی که در شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه به زندان محکوم شده است پیش تر با حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران نیز با همان اتهامات شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه به شش سال زندان محکوم شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم تعقیب قضائی شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده و تشکیل پرونده های متعدد بر علیه آنان، اعلام میدارد بکارگیری شیوه های مختلف سرکوب و برخوردهای امنیتی با اعتراضات صنفی، نه تنها ذره ای از عزم و اراده ما کارگران برای دفاع از حقوق انسانی مان نخواهد کاست بلکه روز بروز بر عمق و دامنه اعتراضات ما و نفرت و انزجارمان از وضعیت موجود خواهد  افزود. تشکل، تجمع، اعتصاب و سازماندهی اعتراضات سراسری  حق مسلم و خدشه ناپذیر ماست و هیچ قدرتی نمیتواند توام با تحمیل بی حقوقی و فقر و فلاکت روز افزون بر ما کارگران، مانع حق خواهی ما شود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 21 اسفند ماه 1395