راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8667                   2017-04-02 03:10:26

دستگیری فعالان کارگری و اجتماعی در سال جدید

 http://www.kanoonm.com/2645 در آستانه سال نو تعدادي از فعالان كارگري و اجتماعی دستگير شده و به زندان ها برده شدند. سعيد يوزي از فعالان قديم كارگري و عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان کامیاران و شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران در ابتدای سال جدید دستگیر و به زندان سنندج منتقل شد. در اسفند ماه نیز پیام شکیبا، فعال دانشجویی از محل کارش در کارخانه به زندان منتقل شد، همچنین محمد رضا آهنگر عضو انجمن کارگران ساختمان شهرستان کامیاران نیز در اسفند ماه بازداشت شد. تا به حال هيچ​گونه اتهامي از جانب نيروهاي امنيتي برای نامبردگان اعلام نشده است.
اینان به خیل زندانیان سیاسی دیگر پیوستند که برخی از آنان سالهاست عید را در زندان می گذرانند. بهنام ابراهیم زاده از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران، اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان، عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی، سعید شیرزاد فعال حقوق کودک، خبات دهدار از فعالان تشکل سراسری، امیر امیرقلی، آرش صادقی، گلرخ ابراهیمی ایرایی، مریم اکبری منفرد و ... نیز از مرخصی عید محروم ماندند و عید را در زندان سپری کردند.
دستگيري هاي خودسرانه فعالان كارگري و اجتماعی به اتهام هاي واهي به امري عادي براي نيروهاي امنيتي تبديل شده است و آنان خود را موظف به پاسخ گوئي به هيچ​كس نمي​دانند. اين دستگيري ها در آستانه سال نو همراه با تحميل دستمزدهاي چندين برابر کمتر از خط فقر به كارگران و زحمتكشان بيانگر همان بن بست بدون چاره اي است كه مقامات گمان مي​كنند با ايجاد جو رعب و وحشت مي​توان از اعتراضات كارگران و زحمتكشان جلوگيري كرد.
ما خواستار آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و سایر زندانیان سیاسی هستیم و بار ديگر هشدار مي​دهيم كه اين بگيرو ببندها نه تنها مشكلات اقتصادي و اجتماعي گريبان​گير اين سيستم ضدكارگري را حل نخواهد كرد، بلكه اعتراضات هر روزه كارگران و زحمتكشان را گسترده تر خواهد كرد .   کانون مدافعان حقوق کارگر
13 فروردین 1396