راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8701                   2017-04-19 14:10:37

برنامه روز جهاني كارگر در شيكاگو

  هموطنان گرامي ،
برنامه اي به مناسبت اول ماه مه در شيكاگو با هدفِ گراميداشتِ روز جهاني كارگر، تدارک دیده شده است. ما با محكوم كردنِ ابعاد وسیعِ بي عدالتی در تمامی شئوناتِ زندگیِ كارگران، مزد بگیران و زحمتکشان و از جمله گسترشِ فقر، محرومیت و همچنین نقض فاحش حقوق دمكراتيك زنان و مردانِ کارگر، معلمان و كارمندان در ايران، از شما هموطنان و دوستان دعوت میکنیم که براي حمايت از مطالبات جنبش کارگری در اين آکسیون شركت نماييد
این برنامه شاملِ نمایش فیلم کوتاه و بحث و نظر میباشد
  زمان:  یکشنبه 23  آوریل ساعت 1:30 بعد از ظهر
مکان:  کتابخانه عمومی اسکوکی، ضلع غربی، طبقه اول، اتاقِ بوک دیسکاشن
Skokie Public Library, Book Discussion Room,
 5215 Oakton St, 60062, Tel: 847-673-7774
  کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران-شیکاگو
آوریل 2017