راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8712                   2017-04-24 13:14:50

كميته يادمان كشتار زندانيان سياسى دهه شصت در مونترال، بمناسبت اوّل ماه مه روز جهانى كارگر، برگزار ميكند:

دوشنبه اوّل ماه مه راهپيمايى روز جهانى كارگر، همراه با احزاب و سنديكاهاى كارگرى
مكان: پارك ژان بريان نزديك مترو كت دٍ نژ ،شروع برنامه راس ساعت ٦ بعدازظهر
شنبه ٦ ماه مه ، سخنرانى آنلاين بهروز فراهانى، فعال جنبش كارگرى، در مورد، خواستگاههاى صنفى و سياسى جنبش كارگرى در ايران و عواملى كه باعث دستگيرى ، زندانى شدن رهبران و فعالين جنبش كارگرى ميشود .همراه با شام، شراب و موسيقى
مكان: كتابخانه نيما واقع در ٥٢٠٦ بلوار دكارى شروع برنامه راس ساعت ٦:٣٠ بعد از ظهر