راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8750                   2017-05-16 13:12:21

توطئه ای دیگر علیه کارگران
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری