سازمان راه کارگرسایت موبایل
سخن ما
سایت راه کارگر
جنبش اجتماعی مردمان ایران با اعتصاب عمومی مردم کردستان، گامی بزرگ برداشت!
باید جنبش چپ وکارگری خودرا برای شورشها واعتصابات وتظاهرات بزرگ توده ای در سراسر ایران آماده کند، باید از هم اکنون تلاش گسترده را برای ایجاد اتحادهای پایدار نیروی چپ وکارگری وترقیخواه سازمان دهیم. تنها از این طریق است که میتوانیم مانع از بروز فاجعه های بزرگ وویرانیهای گسترده ای باشیم که در مقابل ما چشم گشوده اند. آینده میتواند از آن مردمان ایران ونیروی آزادی وبرابری وترقیخواهی باشد ،اگربتوانیم همبستگیهایی همچون چهارشنبه های سرخ کردستان در ۲۱ شهریور۹۷را در ابعاد سراسری در ایران تکرار کنیم! ادامه
سایت راه کارگر
اعدام وترور جنایتکارانه فعالان سیاسی مدنی کردستان بی پاسخ نخواهد ماند!
سایت راه کارگر ، ضمن محکوم کردن این جنایات و تسیلت و همدردی با خانواده های اعدام شده گان و جانباختگان حمله وحشیانه به مقر حزب دمکرات ، خواهان ادامه پرشکوه اعتراضات وهمبستگی های بزرگ مردمان ایران علیه رژیم جنایت اسلامی است . د رعین حال اعلام میکنیم که حکومت اقلیم کردستان ، مسئول حفاظت از جان اپوزیسیون ایرانی مستقر در خاک عراق است وباید تمهمیدات لازم برای حفاظت از جان وزندگی وفعالیت آنان را تضمین کند. ادامه
سایت راه کارگر: قرار بعدی در خیابان تشکل ها و نهادها ٢
این مساله حایز اهمیت است که چپ بروشنی نشان دهد که تنها یک جنبش برانداز انقلابی نیست و تنها برای متشکل کردن انقلابیون نمی‌کوشد. آنچه ما بر آن تاکید داریم خود سازمانیابی هر چه گسترده‌ تر اکثریت عظیم اردوی کار و زحمت است که فاعل تغییرات عمیق اقتصادی- اجتماعی به ‌شمار می‌رود. از اینرو ست که ما ایجاد کمیته‌ها و هسته‌های انقلابی را کافی نمی دانیم. ما خواستار گسترش و استحکام جامعه مدنی و نهادهای آن از جمله تشکل‌های کارگری، احزاب سیاسی، تشکل‌های فمینیستی زنان، ارگان‌های مدافع حقوق بشر، حقوق دگرباشان جنسی، سازمان‌های دفاع از محیط زیست و ... هستیم ادامه
سایت راه کارگر: قرار بعدی در خیابان تشکل ها و نهادها
( بخش نخست)
بسیار مهم است که نقش جنبش اعتراضی و سرنگون طلب در ایران را تنها در خیابان نبینیم. در خیابان بودن این جنبش طبعا یکی از نقاط قوت آن است که باید تقویت گردد و آنرا برای براندازی نظام اسلامی تشویق کرد و به جلو راند. اما درعین حال بسیار مهم است که در پوشش جنبش اعتراضی سنگربندی های مدنی را به پیش برانیم و بیش از پیش باید- نباید های حکومت استبدادی را به چالش بکشیم. ادامه
بحران پناهندگی : وضعیت حال و پی آمدهای احتمالی ( بخش سوم و آخر )
جریان رد یا پذیرش آوارگان جنگ خاور میانه و پناهجویان کشورهای استبداد زده، اتحادیه اروپا را به دو قطب عمده موافق و مخالف پذیرش پناهنده و مهاجر تقسیم کرده است. وجه اشتراک هر دو قطب نداشتن راهبرد دقیق و مشخص است، راهبردی که بتواند پاسخگوی مسائل و مشکلات گوناگون سیل عظیم بی خانمانها و بی آیندگانی باشد که در وخیم ترین شرایط زیستی به سر می برند. ادامه
بحران پناهندگی : عروج راست افراطی و ناسیونالیسم شبه فاشیست ــ۲
گفتمان پیشرو و انسانی خواهان بررسی ریشه‌ای مساله جنگ، غارت چندین و چند صد ساله کشورهای در حال توسعه و تحت سلطه امپریالیسم است. گفتمانی است که نبود چشم انداز برای مردم آفریقا و خاور میانه را مطرح می‌کند و در پی چاره‌ اندیشی برای مبارزه با تروریسم، جنگ آفرینی دول امپریالیستی و بحران زیست محیطی است، پیگیر برنامه‌ای است که تضمین کننده زندگی توأم با آزادی و کرامت انسانی است و پاسخگوی بحران پناهندگی در اروپا و دیگر نقاط جهان. ادامه
جنگ در موصل و فاجعه انسانی دیگری در خاورمیانه
واقعیت اینست که جنگ و بحران موجود در خاورمیانه نشان داده است که مردم باید به نیروی خود متکی باشند. امپریالیستها ، اسلام گرایان، دولتهای ارتجاعی عراق، ایران ، ترکیه ، عربستان و سایر حکومتها ی ریز و درشت سرمایه داری در منطقه همه از عوامل بوجود آورنده وضعیت انسانی اسف بار کنونی در حلب، موصل و یمن بوده اند. تنها یک بدیل سوم با اتکا به نیروی مستقل و مردمی، با ایجاد سازمانها و تشکلات مردمی ، با سازماندهی کارگران و زحمتکشان و ایجاد نیروهای دفاع مردمی بدون وابستگی به هیچ قدرت ارتجاعی و امپریالیستی میتواند مردم منطقه را از با تلاقی که در آن گرفتار آمده است برهاند و صلح، امنیت ، آزادی ، عدالت و برابری را برای مردم منطقه به ارمغان بی آورد ادامه
بحران پناهندگی : ۱
ـ زمینه ها و بازیگران
در دهه ی هشتاد و با پایان گرفتن جنگ سرد، جغرافیای سیاسی جهان دگرگونی های ژرفی را شاهد بوده است. گفتمان های جدیدی مطرح و نقش توده ها بمثابه بازیگران اصلی تحولات اجتماعی، مخصوصاً در جوامع تحت سلطه، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده و سلطه امپریالیسم بر کشورهای جهان سوم و کشورهای توسعه یابنده در سپهر سیاسی روشنفکران و مبارزان راه آزادی و دمکراسی مورد نقد و واکاوی گسترده قرار گرفته است. ادامه
" اصلاح قانون کار" یورش جدید رژیم به کارگران
صدایی که از خط قرمز ها عبور کرد!
سازمان های سیاسی مترقی، چپ آزادیخواه و برابری طلب از همان ابتدای سرکوب ها با طرح شعار « لغو شکنجه، اعدام و سنگسار » و همین طور شعار « نه می بخشیم، نه فراموش می کنیم » از سویی هم با همه کسانیکه شعار « می بخشیم ولی فراموش نمی کنیم » مرزبندی کردند و هم به افشای قتل های مداوم پنهان و آشکار مخالفین، آزادیخواهان و دگر اندیشان که رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی به طور نظام مند پیش برده است، پرداختند. ادامه
از مقاومت و مبارزه با شکوه مردم کردستان ترکیه حمایت کنیم
قبل از اینکه دولت ترکیه با استفاده از بند و بست با امپریالیسم آمریکا و باج گیری از متحدین اروپائی اش در سایه سکوت مرگبار رسانه های مزدور دست به یک نسل کشی دیگر بزند ، به دفاع و حمایت از این مردم ستمدیده اما مقاوم و تسلیم ناپذیر برخاسته ، صدای حق طلبانه مردم کردستان ترکیه را به گوش همه آزادیخواهان جهان برسانیم . ادامه
شورش مردم فلسطین علیه اشغال ، نژاد پرستی و بی حقی عمومی
واقعیت این استکه کولونی های اسرائیلی بطور سیستماتیک تلاش میکنند که فلسطینیان ساحل شرقی اورشلیم را با اعمال زور بیرون کنند. فلسطینی های ساکن اورشلیم شرقی اغلب طبق قانون تصویب شده در مجلس اسرائیل، با زور مجبور به تخلیه خانه ها یشان میشوند. و این به اسرائیلی ها اجازه میدهد که صاحب خانه و اموال آنها گردند .
مقاومت آنها بهر شکلی و شیوه ای حق مسلم آنهاست. مبارزه آنها برای حق حیات، زندگی، کار ، خانه و کاشانه، آزادی، امنیت ، رفاه و برخورداری ازیک زندگی انسانی حق انکار ناپذیر آنهاست. ادامه
چه کسانی مسئول آوارگی میلیون‌ها انسانند؟
فرار میلیون ها پناهجو از کشورهای گرفتار جنگ داخلی و حکومت های استبدادی در ماههای اخیر ابعاد غیر قابل تصوری پیدا کرده است. کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقا بی‌تفاوت به فجایعی که خود از مسببین اصلی آن بوده اند، همچنان به سیاست‌های ارتجاعی و سرکوبگرانه خود ادامه می دهند. ادامه
تا به کی شاهد مرگ انسان ؟
ناتوانی دولت های مرتجع منطقه خاورمیانه و آفریقا در حل بحران های سیاسی و اقتصادی خود، حمایت امپریالیستها از آن، دخالت ها و تحمیل جنگهای ویرانگر توسط دول امپریالیستی بر مردم منطقه ، حمایت از دسته جات بنیاد گرای مرتجع مذهبی ، تعرضات دول سرمایه داری به حقوق پناهنده گی و سیاست نادرست پناهنده پذیری کشورهای اروپا وضعیت فاجعه باری را بوجود آورده است. روزی نیست که خبر غرق شدن صدها پناهنده در دریای مدیترانه و یا مرگ دهها انسان بجان آمده از بیداد حکومت های استبدادی، جنگ داخلی، ترور و بی خانمانی را نشنویم و ادامه
توسعه طلبی جمهوری اسلامی در یمن به نفع کیست؟
کارنامه توسعه طلبی رژیم جمهوری اسلامی سی و شش ساله است! وتا پایان عمر این رژیم همچنان بر صفحات آن افزوده می شود. زمانیکه خمینی می‌خواست « راه قدس » را از طریق « کربلا » باز کند و پس از هشت سال جنگ ویرانگر جام زهر را نوشید، تازه اول کار بود. شکست در جنگ موجب نشد که رژیم برنامه توسعه طلبی و سلطه جویانه خود را فراموش کند، چرا که این برنامه محمل مناسبی در اختیار آن قرار میداد تا بر بحران های سیاسی و اقتصادی داخلی خود سرپوش بگذارد، مخالفین را در داخل سرکوب کند و در خارج با دو حربه ی تبلیغ اسلام سیاسی و ترور مخالفین هویت یک رژیم تمامیت خواه فاشیستی جدیدی را در تاریخ قرن بیست و یکم به ثبت برساند. ادامه
گسترش فقر, سقوط درآمد سرانه و فربه کردن سپاه در بودجه پیشنهادی دولت روحانی برای سال 1394
بودجه سال 1394 نشان دهنده ی کاهش در آمد سرانه و سقوط ایران از رده 96 به رده 112 در مقیاس جهانی است. بودجه سال 1394 در مقایسه با آمار جهانی سال 2013 حدود 8 میلیون و 379 هزار و 801 میلیارد ریال یا رقمی حدود 239 میلیارد و چهار صد میلیون دلار اعلام شده است . اگر بر فرض محال و معجزه ای، دولت روحانی بتواند کسری بودجه خود را جبران کند، مخارج روزانه آن حدود 656 میلیون دلار است. با احتساب حدود 75 میلیون جمعیت ایران بودجه سرانه 8.73 دلار خواهد بود. البته چون همه این پولها مستقیم به حساب مردم نمی رود و خرج ارتش, بنگاههای مذهبی, ساخت و ساز راهها و ... می شود. ادامه
ملاحظاتی در باره تشکل سراسری کارگری
این واقعیتی مسلم است که سازمان یابی نه تنها یک نیاز بلکه ضرورتی مبرم است برای تثبیت دستآوردها. کارگران به طور روز مره و به اشکال متنوع برای احقاق حقوق خود در حال مبارزه اند، اما توازن و تعادلی میان مبارزات جاری و پویای کارگری و سطح تشکل یابی آنها وجود ندارد. و برپایی تشکل چه در سطح مجتمع های تولیدی بزرگ و کوچک، یا در محلات متناسب با مبارزات جاری و روزمره کارگری قرار ندارد. به علاوه مقابله با یکسری از سیاستها، طرحها، لوایح و اقدامات ضد کارگری رژیم همچون تغییر در قانون کار، تامین اجتماعی، تعیین حداقل دستمزد سالانه، بیمه بیکاری و .. که همه کارگران را آماج و هدف خود قرار میدهند، به همبستگی و اتحاد همه آحاد کارگران و پشتیبانی سایر جنبشها نیاز دارد. ادامه
بحران اکراین : بررسی چند تاکتیک
بخش پنجم و آخر
بحران سیاسی ـ اقتصادی اکراین روز به روز عمیق‌تر می‌شود. حاکمان این کشور که هر یک با بخشی از امپریالیسم غرب همکاری می‌کنند، بی توجه به وضعیت فلاکت بار مردم، در پی تحکیم پایه های قدرت و نفوذ خویشند. حتی بین آرسنی یازنیوک، نخست وزیر، و پترو پروشنکو، رئیس جمهور بر سر شیوه بر خورد با جدایی طلبان شرق کشور و نزدیکی با اتحادیه اروپا اتفاق نظر وجود ندارد. ادامه
کوبانی : مبارزه برای زندگی - بخش دوم
بدون آزادی زنان ، آزادی و برابری در جامعه امکان ناپذیر است. و اگر از این منظر به جنبش دمکراتیک در کردستان سوریه و پیشرفتها ئی که این زمینه صورت گرفته و تلاشهای که در جهت دخالت دادن و قدرتمند کردن زنان بعنوان شهروند برابر در همه عرصه ها بنگریم، این حقیقت را در می یابیم که کردستان سوریه در حال گذراندن یک انقلاب زنانه است که در ضدیت کامل با بنیاد های ایدئولوژیک، فکری، طبقاتی پوسیده ارتجاع اسلامی، فرهنگ مرد سالار و نیروهای ارتجاعی مذهبی و فرهنگ زن ستیز قرار دارد. ادامه
کوبانی : مبارزه برای زندگی - 1
حمایت و پشتیبانی از مردم کوبانی که بپا خاسته اند تا نظم جدیدی که اساس آن بر برابر حقوقی زن و مرد، آزادی‌های سیاسی، سکولاریسم و خود مدیریتی گذاشته شده است، به ضرورتی عاجل برای همه ی انسانهای طرفدار صلح و حقوق پایه ای اکثریت مردم تبدیل شده است. همان اکثریتی که در چنبره جنایت کاران خون ریز داعشی و دیگر حکومت های تاریک اندیش منطقه گرفتارند. جنبش مردم کوبانی جنبشی مردمی است که آغاز گر آن ستمدیده ترین بخش مردم این منطقه اند. ادامه
بحران اکراین ,کدام سیاست؟ به کدام سو؟ - بخش چهارم
افشای جنایات هر دو بلوک مداخله گر و متجاوز غرب و شرق و همه ی حامیان بین‌المللی آن‌ها که عمدتا از احزاب راست، نازیست و فاشیست اروپا تشکیل شده و سیاست مدارانی چون هلموت اشمیت و گرهارد شرودر که تجاوز پوتین را توجیه می‌کنند و حمایت از کارزارهای مدنی، آزادی خواه و نیروهایی که از حق تعیین سرنوشت اقوام ساکن اکراین دفاع می کنند، را باید باتمامی نیرو پی گرفت. ادامه
بحران اکراین : بن‌بست ها همچنان بر جاست! - بخش سوم
با پایان گرفتن انتخابات در اکراین، این کشور به مرحله ی پیچیده تری از رو در رویی با بحران های سیاسی و اقتصادی خود وارد شده است، بحران هایی که چون بن‌بست های عبور ناپذیری خود نمایی می کنند. جامعه در گیر جنگ داخلی شدیدتری از دوره ی پیش از انتخابات است و اقتصاد کشور ورشکسته تر از آن است که بتواند در آینده‌ای نزدیک گره ای از مشکلات کشور را باز کند. ادامه
"سیاست های کلی جمعیت" در جمهوری اسلامی
ایدئولوژی خانواده در آلمان هیتلری
یک مقایسه ی اجمالی
نگاه به نقش خانواده بعنوان سلول اولیه ی تشکیل جامعه و نقش افراد در آن، بازتاب جهان بینی و نگرش هر نیرویی ست که به قدرت می رسد. نشاندهنده ی جهتی ست که حاکمیت جدید در پیش می گیرد. در واقع نیروی حاکم با تعیین چگونگی تشکیل خانواده، یعنی تعیین چگونگی زیست افراد جامعه و تعیین وظایف آنها ، نقش قدرت خود را در خصوصی ترین عرصه ی زندگی افراد جامعه اعلام می کند. با نگاه به قوانین در این عرصه، افق حرکت هر نیروی به قدرت رسیده را، می توان از ابتدا دید و میزان آزادی در آن جامعه را با آن سنجید. رژیم اسلامی از ابتدای خیزبرداشتن برای گرفتن قدرت، سیاست گذاری در این عرصه را اولویت اولیه خود اعلام کرد و در واقع با تکیه بر آن پایه های قدرت خود را تحکیم بخشید. ادامه
بحران اوکراین ـ بخش دوم
« تزار » عاصی و واکنش فرصت طلبانه ی غرب
سرمایه داران شرق و غرب در قصر های کریمه و اوکراین تجمع کرده‌ اند تا یکی با استبداد « تزاری » و دیگری با ریاضت اقتصادی کمر نیروهای کار و زحمت اوکراین را بشکنند و مقدمات آنرا هم با سرکوب نیروهای چپ و آزادیخواه در هفته‌های اخیر فراهم کرده اند، همان نیرویی که بعنوان نیروی سوم برنامه اکراینی مستقل، دمکراتیک و فدرالی را در پیش دارد. بحران اوکراین را تنها با تقویت این نیروی سوم و مبارزه با استبداد پوتینی و دمکراسی ریگانی ــ اوبامایی که در استثمار طاقت فرسا و ریاضت اقتصادی خلاصه میشود میتوان حل کرد. ادامه
بحران اوکراین : کریمه - بخش اول
اقدام سریع روسهای کریمه در رایگیری, هماهنگی با روسیه و پیوستن رسمی به روسیه غرب را غافلگیر کرد. اما غرب توانست با بسیج نیروی خود حداقل در کلام این اقدام روسیه را محکوم کند و دست به تحریم محدود چند تن از اطرافیان پوتین بزند. در هم تنیدگی سرمایه جهانی با سرمایه روسی عملا تحریم گسترده اقتصادی روسیه را نا ممکن می سازد. این مسئله آشکار و نهان در آلمان و بریتانیا عنوان گشته است. بر همین مبنا سرمایه داران روس نیز طبعا دست پوتین را (علی رغم جو ناسیونالیستی) در روسیه کاملا باز نخواهند گذاشت. ادامه
طرح جامع جمعیت وتعالی خانواده یا فرودستی زنان
در ایران بیشترین شکاف جنسیتی وجود دارد.به نسبت جمعیت زنان متخصص و با سواد بیشترین نا برابری در زمینه اشتغال و بازار کار دیده میشود .اما نه تنها در این سالها وضعیت اشتعال زنان با وجود وعده های انتخابانی در هر دوره بهتر نشده که علیرغم مقاومت زنان روز به روزبه وخامت هم گراییده است . با این طرح ۰ ۵ ماده ای یکسره زن باید در پستو شود . ادامه
آرایش جدید جناحها در برابر هم و در رویارویی با مردم
شکست برنامه ی سیاسی و اقتصادی خامنه ای که پیش برنده آن جناح سپاهی ــ نظامی به رهبری احمدی نژاد بود، جز فقر و فلاکت، تحریم های بنیاد برافکن، دزدی و غارت اموال ملی و سرکوب هر نوع ندای حق خواهی ثمره دیگری در بر نداشت. نتایج فاجعه بار این سیاست‌ ضد بشری و جنایت کارانه جامعه را به آستانه فروپاشی اقتصادی کشاند بطوری که همه جناحهای نظام را به تسلیم جمعی در مقابل دول امپریالیستی واداشت. حسن روحانی از نتایج این تسلیم به نفع خود بهره برداری می کند و با فرا افکنی سعی می‌کند زمینه ی مناسبی را برای تبلیغات خود فراهم سازد. ادامه
« نرمش قهرمانانه » فقها و « نرمش قهرمانانه » اوباما
تلاش جمهوری اسلامی برای سازش را عمدتا بایستی در نیاز این حکومت به رفع تحریم ها و کسب درآمدهای نفتی دانست، درآمدی که رژیم با در اختیار داشتن آن می تواند به آسانی در داخل و خارج نیرو های سرکوبگر و تروریستی را در ابعاد کشوری, نه تنها در ایران که در لبنان, سوریه, جنوب عراق و ... بسیج کند و از سوی دیگر برای پیشبرد سیاست نئو لیبرالی خود در راه حذف یارانه ها مبلغی را نقدا به مردم بپردازد. بر این ارقام کمک های گسترده دولتی به هزاران بنگاه مذهبی, حکومتی, مخارج و حقوق کارمندان دولت, مخارج ارتش , سپاه, بسیج و ... را باید افزود. آنچه امروز در میان سران حکومت بر سر آن اختلاف است حد کرنش و عقب نشینی برای رسیدن دوباره به میلیاردها دلار نفتی است. ادامه
روند نزدیکی روابط جمهوری اسلامی و دولت آمریکا
نزدیکی روابط جمهوری اسلامی و امریکا در صورت پیشرفت توافقات اتمی میتواند تاثیر بسزایی در نقشه ژئوپلیتیک خاورمیانه داشته باشد. اما ضرورت و منافع چنین روندی برای طرفین در چیست ؟
روند نزدیکی امریکا و جمهوری اسلامی بیش از آنکه نتیجه اطمینان و علاقه طرفین به یگدیکر باشد نتیجه نیاز هر دو سوی این مناقشه به یگدیگر است. دینامیک کندی و شتاب پی گیری این روند از سوی امریکا و جمهوری اسلامی را نمی توان بدون پرداختن به نقش و توان نیروهای مخالف داخلی آن مورد ارزیابی قرار داد. ادامه
دولت روحانی و معضل یارانه ها
دولت هایی که در ایران سرکار آمده‌اند از سویی همان برنامه نئولیبرال را با کنترل زدایی ها، واگذاری بخش‌های دولتی به بخش‌های غیر دولتی ( سپاه، بسیج، بنیادها، حوزه ها، آقا زاده ها ووو )، اخراج های دسته‌ جمعی و بنگادشی کردن شرایط زندگی طبقات کار و زحمت را پیش برده و از دیگر سو با اختیارات مطلقی که به بخش‌های غیر دولتی داده اند، نه تنها زمینه سرکوب همه نیروهای برابری طلب و آزادیخواه که مدافعین اصلی تأمین اجتماعی و رفاه عمومی اند را فراهم کرده بلکه اقتصاد تبار پروری و هرج و مرجی را گسترش داده اند که جز با واژگانی چون چپاول، دزدی، سرکوب و حق کشی به شیوه دیگری نمی‌توان آنرا توضیح داد. ادامه
به دفاع از حق زندگی، با همه توان برای لغو حکم اعدام !
رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی مادام که حیات داشته باشد، ادامه اعدام، شکنجه و سنگسار را بمثابه ابزار حفظ استبداد خود وا نخواهد گذاشت و تا سرنگونی آن باید همه انسان‌ها و نیروهای مشتاق جان و شکوفایی انسان‌ها علیه اعدام، شکنجه و سنگسار از پا ننشینند و با تمامی نیرو برای لغو آن مبارزه کنند. ادامه
کابوس جنگی دیگر در خاور میانه ؟
کابوس جنگی دیگر در خاور میانه ؟
نقل و انتقالات نظامی در خاورمیانه و اعلان حمله ی محدود تنبیهی به سوریه از سوی ایالات متحده و پاره‌ای از متحدین آن حکایت از شبح شوم جنگی ویرانگر دارد که در این منطقه در گشت و گذار است. حدود یکسال پیش باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، به بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، هشدار داده بود که به « خط قرمز » استفاده از سلاح شیمایی نزدیک نشود، خط قرمزی که عبور از آن پی آمدهای ناگواری برای سوریه در پی خواهد داشت. ادامه
آیا پایان حکومت اسلامی در مصر نزدیک است؟
آیا پایان حکومت اسلامی در مصر نزدیک است؟
دخالت ارتشی تا مغز استخوان وابسته و سرکوبگر، جز حفظ موقعیت سیاسی و اقتصادی خود معنی دیگری ندارد. برنامه ارتجاع داخلی، منطقه ای و امپریالیستی حفظ مناسبات ظالمانه سرمایه داری و تحلیل بردن انرژی انقلابی توده ها در انتخاب بین بد و بدتر است، دایره ی شیطانی ای که تودها ستمدیده مصر باید بتوانند برای رهایی خود از ستم استبداد مذهبی و دیکتاتوری نظامی آنرا درهم شکنند، وظیفه‌ای که جز باصف آرایی مستقل طبقاتی کارگران و زحمتکشان به شیوه دیگری نمی‌تواند تحقق یابد. ادامه
آیا انتخابات برای رژیم اهمیت حیاتی داشت؟
تحریم و افشای هر انتخاباتی که آزادانه صورت نگیرد، مداخله سازمانیافته با طرح خواست ها و مطالبات مشخص از مجرای تشکل های مستقل، تاکتیک درستی بوده و هست. در همین انتخابات هم بخشی از جنبش دانشجویی و گروهی از جنبش زنان با همین تاکتیک حرکت کردند. ما بدون اینکه مخالفتی با استفاده مردم از فرصت ها و فضاها جهت طرح و پیشبرد مطالباتشان، داشته باشیم، بر این باوریم که دخالت آگاهانه با صف، برنامه و سازماندهی مستقل برای نیل به جامعه‌ای آزاد از ضروریات اولیه است. جنبش های آزادیخواه لائیک و برابری طلب تنها با ایجاد چنین بستری میتوانند برنامه ی خود را تحقق بخشند، نداشتن چنین بستری نقطه ضعفی است که باید برای از میان بردن آن از هر فرصتی استفاده کرد. ادامه
بالماسکه انتخابات به پایان خود نزدیک می شود!
تصمیم درست تحریم فعال انتخابات است، تحریمی توأم با استفاده از هر فرصتی جهت افشای این بالماسکه و درعین حال طرح مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی . افشای اینکه هر رأی پایه های استبداد ولایی ـ فاشیستی را تقویت می‌کند ورایی است بر علیه منافع خود و آینده جامعه مصیبت زده و در حال تلاشی. ادامه
انتخابات، ناقوس رسوایی رژیم اسلامی!
تنها پدیده‌ ای که میتواند این معادله را بر هم زند، تغیر توازن قوا به نفع طبقات محروم و تحت فشار های گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ای است. این تغیر توازن، اما، با سازماندهی مستقل و اراده آگاهانه تودها بر بستر طرح مطالبات صنفی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و با اعتقاد به جامعه‌ای لائیک و فارغ از سایه شوم حکومت تمامیت خواه مذهبی ممکن است، امری که ما و همه نیروهای آزادیخواه و برابری طلب باید در ایجاد آن بکوشیم. ادامه
شمارش معکوس !
پشیمانی رفسنجانی از سپردن بخشی از اقتصاد بدست سپاه و رهبر سازی اش امروزه جز نگرانی از افول جایگاه اساسی خود و دیگر روحانیونی نیست که زمانی یکه تاز مطلق میدان قتل و غارت بودند. تلاش‌های او و دیگر دلسوزان به حال نظام جهت آشتی دادن رقبا بر سر تقسیم غنائم و حفظ زمستان استبداد فقاهتی اکنون دیگر نمی‌توانند کشتی ی به گل نشسته ی رژیم را نجات دهد. ادامه
شمارش معکوس !
پشیمانی رفسنجانی از سپردن بخشی از اقتصاد بدست سپاه و رهبر سازی اش امروزه جز نگرانی از افول جایگاه اساسی خود و دیگر روحانیونی نیست که زمانی یکه تاز مطلق میدان قتل و غارت بودند. تلاش‌های او و دیگر دلسوزان به حال نظام جهت آشتی دادن رقبا بر سر تقسیم غنائم و حفظ زمستان استبداد فقاهتی اکنون دیگر نمی‌توانند کشتی ی به گل نشسته ی رژیم را نجات دهد. در میدان رقابت خش بین دو باند نظامی ـ امنیتی، باند احمدی نژاد و باند خامنه ای، دیگر جایی برای دیالوگ بارهبر و همفکران او وجود ندارد. تیغ های افتاده به دست زنگیان مست را تنها حرکت آگاهانه و یکپارچه مردم میتواند از دستشان بیرون بیاورد و این ممکن نیست مگر به زیر کشیدن تمامی برج و باروی استبداد مذهبی و بنای دنیایی دیگر. ادامه
فرار به جلو و رسوایی ی بی حد و حصر
دفاع از مطالبات بر حق مردم، دفاع از زندانیان سیاسی، مبارزه برای آزادی ی همه ی آنها، مبارزه برای لغو حکم اعدام، سنگسار و شکنجه که برنامه مبارزاتی همه نیروهای دمکرات، آزادیخواه و برابری طلب است، مادام که نظام تمامیت خواه جمهوری اسلامی بر جاست، لحظه‌ای نباید فراموش شود.
در این مسیر پیوند دستهای مصممان برای رهایی از نکبت قاتلان حاکم نخستین گام است. ادامه
فرار به جلو و رسوایی ی بی حد و حصر
روز جمعه ۱۵ مارس اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بر گزار شد. در این نشست احمد شهید، گزارشگر ویژه ی سازمان ملل، گزارشی که بر اساس مصاحبه با ۲۲۱ نفر پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه کرده بود را ارائه داد. این گزارش در برگیرنده ی وضعیت حقوق بشر ایران بین نوامبر ۲۰۱۱ تا جولای ۲۰۱۲ است و بر پایه ی منشور ملل متحد، اعلامیه ی جهانی ی حقوق بشر، پیمانهای بین‌المللی ی حقوقی و دیگر نهادهای حقوق بشر بین‌المللی تهیه شده است. نگاهی به محتوای این گزارش پیش از بررسی ی واکنش‌ها، مخصوصاً عکس‌العمل ماموران رژیم جمهوری اسلامی در ژنو، بی مناسبت نیست. در این گزارش به مولفه های زیر اشاره شده است : ادامه
در گیری خودی ها
و
« اخلاق سیاسی قوی ! »
تحولات اخیر در دایره حاکمیت و تشدید تضادهای بین قوه مجریه و دو قوه دیگر در عین حالیکه در سیر سیاست گذاری های دستگاه خلافت خامنه ای بی سابقه نیست، اما ورود آن به فاز در گیری دولت با مجلس مرحله خشن تری از اختلافات بین سر سپردگان به خامنه ای و دولت را نشان می‌دهد. شکاف دیگر نه فقط بیرون از دایره خودی ها بلکه دقیقاً در درون آن بوجود آمده است. ادامه
تدارک انتخابات نظامی ــــ امنیتی
مردم جامعه ی ما نه با کتاب‌های دینی بلکه با شرکت مستقیم در مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه و در دست گرفتن سرنوشت خود بدست خویش میتوانند به جامعه لائیک و دمکراتیک برسند و این هم فقط از طریق سرنگونی این رژیم ممکن است و برای نیل به آن بیداری و اتحاد اکثریت جامعه ضروری است، اکثریتی که نیروهای متوهم و مرتجع در آن جایی نخواهند داشت. ادامه
دفاع از حقوق انسانی ی اکثریت ستمدیدگان و محرومان را واننهیم !
بمناسبت ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر.
مبارزه با فقر در سال ۲۰۰۶ موضوع اصلی حقوق بشری سازمان ملل متحد بود و نمایشگر شکست آزادی در برابر کسب سود بیشتر و انباشت سرمایه به ضرر اکثریت مردم جوامع امروزی . از این روست که گسترش حقوق اقتصادی و گنجاندن آن در قلمرو عمومی حقوق بشر را باید در شرایط بحران کنونی سرمایه داری در مبارزات ضد سرمایه داری پیگیرانه دنبال کرد و به سازمان یابی ی سوژه های تاریخی ی آن همچنان تا پیروزی نهایی ادامه داد. ادامه
نگاهی به انتخابات آمریکا
سیاست تحریم ایران از طرف اوباما که به فقر و تهیدستی هر چه بیشتر مردم ما منجر شده و برنامه ی آن بخش از سرمایه داری آمریکا که خیال جنگ با ایران را در سر می پرورد هر دو خط مشی هایی ضد بشری و جنایت کارانه است که باید با تمامی نیرو علیه آن مبارزه کرد و در مقابل به تقویت جنبشها و نیروی های مترقی و آزادیخواهی همت گماشت که به جامعه‌ ای فارغ از جنگ، مداخله خارجی و سلطه ی فاشیستی جمهوری اسلامی باور دارند. ما خود را به این نیرو متعلق میدانیم و از آن پشتیبانی می کنیم. ادامه
اوج استیصال و درماندگی رژیم
وقایع هفته‌ های اخیر، مخصوصاً شدت گیری بحران اقتصادی و سیاسی، اگر چه امر تازه‌ ای نیست، ولی ابعاد آن در رابطه با نا کارآمدی رژیم در حل مسائل مبتلابه جامعه، باز نگری مجددی را می طلبد. در زیر به اختصار به پاره‌ ای از موئلفه هایی که خطوط اصلی این تحولات را بازتاب می دهند، می پردازیم. ادامه
هر روز را به مبارزه علیه اعدام تبدیل کنیم
داده‌ های آزمون شده ی بین‌المللی نشان داده است که مجازات اعدام در برابر جرم و جنایت تأثیر باز دارنده ندارد و برای نمونه در ایالات متحده در سال ۲۰۰۴ میزان متوسط قتل در ایالت هایی که مجازات مرگ اعمال می‌شود ۷۱ و نیم در صد در میان هر صد هزار نفر، و نسبت آن در ایالت هایی که در آن ها مجازات اعدام لغو شده دو و چهار دهم در صد بوده است و ... ادامه
اعتراض علیه فیلم « بی‌گناهی مسلمانان » یا شورش سر‌خوردگان و بی آیندگان
اعتراضات متعصبین مذهبی علیه فیلم بی‌محتوای « بی‌گناهی مسلمانان » در اغلب کشورهای جهان در گیری های گسترده ای را موجب شد , قربانیان بسیاری به همراه داشت و همچنان در حال قربانی گرفتن است. گر چه از شدت این درگیری‌ ها کاسته شده است اما ویژگی‌ها و پیچیدگی های آن را نباید از نظر دور داشت، چرا که .... ادامه
اجلاس سران جنبش عدم تعهد چه بود و چه هدفی داشت ؟
شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران در هفته ی گذشته با تدارکات وسیع امنیتی – نظامی، تعطیل پنج روزه ی تهران و قرق خیابان‌های اصلی ی محل رفت و آمد شرکت کنندگان، در روز جمعه ۳۱ اوت به پایان رسید. بررسی روال برگزاری این اجلاس و مقاصدی که رژیم دنبال کرد، برای پی بردن به اهدافی که مورد نظر شرکت کنندگان بود، ضروری است. ادامه
زلزله ای که ارکان رژیم را لرزاند
زلزله آذربایجان نه تنها بخشی از آذربایجان که ارکان رژیم اسلامی را نیز به لرزه افکند. حکومت اسلامی مصمم بود که پیامدهای زلزله آذربایجان به یک مسئله عمده کشوری بدل نگردد. زیرا در این صورت .... ادامه
بشار اسد فرزند خلف !
در سوریه نیروهایی هم هستند که « راه سومی » را دنبال می‌کنند ، راهی که هم مخالف دخالت نظامی خارجی و ایجاد لبنانی دیگر است و هم با دیکتاتوری اسد مخالفند . آن‌ها خواهان جامعه‌ای آزاد و دمکراتیک اند ، دفاع از این نیروهای ضد استبدادی و هم پیوندی با آن‌ها برای سوریه ای لائیک، آزاد و دارای حقوق شهروندی برابر را جزیی از وظائف انقلابی خود میدانیم و ... ادامه
این جنگ به سود مردم ایران نیست
همزمان با محکومیت رژیم اسلامی و تلاش برای سرنگونی آن بایستی به نیروهای امپریالیستی و اسرائیل گوشزد کنیم که ما نه تنها مدافع این جنگ امپریالیستی نیستیم, که با آن مقابله نیزخواهیم کرد. بهترین راه مقابله با یک جنگ تحمیلی بسیج افکار عمومی بر علیه این جنگ احتمالی است - کاری دشوار اما شدنی. باید کارزاری بر علیه خطر جنگ تدارک دید. کارزاری که هم تلاشهای جنگ طلبانه و اتمی سران رژیم اسلامی را محکوم کند و هم به نیروهای امپریالیستی بگوید: دست ها از ایران کوتاه ادامه
هر کسی با ظن خود به مسکو رفت !
هر کسی با ظن خود به مسکو رفت !
اجلاس مسکو که از اعضاء۱ +۵ و هیات ایرانی تشکیل شده بود، پس از جلسات مقدماتی چندی ،روز دوشنبه و سه شنبه ( ۱۸ و ۱۹ ژوییه ) برگزار شد . این اجلاس که مخصوصاً دولت روسیه تلاش فراوان داشت تا از آن بهره برداری سیاسی کند و کارت برنده ای برای پوتین در معاملات سیاسی و اقتصادی با آمریکا و جامعه اروپا بدست آورد، بدون هیچ نتیجه ای پایان یافت و در نهایت کوه موش زایید : شرکت کنندگان توافق کردند که روز سوم ماه آینده نشستی تکنیکی داشته باشند. ادامه کشاکش به نفع کیست؟ چه فرصت هایی از طرفین می سوزد و چه خطراطی در پی دارد؟ ادامه
فرار از واقعیات به شیوه عوامفریبی پوپولیستی اسلامی
فرار از واقعیات به شیوه عوامفریبی پوپولیستی اسلامی
راه کارهای جدید رژیم جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با بحران های کنونی جامعه همان راه کارهای شکست‌ خورده ی همیشگی است. سیاست رسمی رژیم که از رسانه‌ ها و منبر امام جمعه ها اعلان می‌شود بر عوامفریبی پوپولیستی مذهبی پایه ریزی شده است. این سیاست در سطح رسمی سه محور اساسی دارد که ... ادامه
پاسخ دست اندر کاران به اوضاع وخیم اقتصادی و سیاسی
بحران اقتصادی ای که از سال ۲۰۰۷ آغاز شد، همچنان در اغلب کشورهای سرمایه داری جا خوش کرده و دولت ها حتی در پیشرفته‌ ترین کشورهای سرمایه داری هنوز نتوانسته اند چرخه ی به گل نشسته ی اقتصاد را به حرکتی دارای چشم انداز روشن و قابل پیش‌بینی در آورند. ادامه
ادامه تنش آفرینی و در گیری های تازه بین ایران و غرب
حاکمیت جمهوری اسلامی سال‌ها ست که با لجاجت برنامه غنی سازی اورانیوم را پیش می‌برد و با برخوردی دو گانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زمینه تحریم اقتصادی و فشار هر چه بیشتر بر زندگی ملیون ها نفر در کشورمان را فراهم ساخته است. ادامه
تنگه هرمز و تشدید بحران در منطقه
ما در خلیج فارس با دو شر اصلی رو در رو ایم: ارتجاع حاکم که بیش از سی و سه سال با فرا افکنی و بحران سازی های تبلیغاتی می‌خواهد حاکمیت ضد بشری خود را تداوم بخشد و دیگری نیروی های نظامی تجاوز گر خارجی است که هر کجا که بخواهد قوانین بین‌المللی را نادیده می گیرند. این دو نیرو، ادامه
تنگه هرمز و تشدید بحران در منطقه
ما در خلیج فارس با دو شر اصلی رو در رو ایم: ارتجاع حاکم که بیش از سی و سه سال با فرا افکنی و بحران سازی های تبلیغاتی می‌خواهد حاکمیت ضد بشری خود را تداوم بخشد و دیگری نیروی های نظامی تجاوز گر خارجی است که هر کجا که بخواهد قوانین بین‌المللی را نادیده می گیرند. این دو نیرو، یکی زیر عبای شریعت و دفاع از « ایران اسلامی » و دیگری با دست آویز قرار دادن منافع بین‌المللی تا کنون زمینه تقویت یکدیگر را فراهم آورده اند. ادامه
سال نوی میلادی مبارک!
سال ۲۰۱۱ سال بسط و گسترش شگفت انگیز مبارزات توده ها علیه نظام سرمایه داری و برای نیل به آزادی و برابری بود. راهی که پیموده شد، گرچه رنگ خون بسیاری از محروم ترین اقشار جامعه را بر سنگ فرش خود بر جای گذاشت، اما ... ادامه
ده دسامبر روز جهانی دفاع از حقوق بشر
سیر حیات ننگین جمهوری اسلامی پس از جریان انتخابات سال ۸۸ و دستگیری گسترده ی ... تجاوزات گروهی به زنان، و بی توجهی ی کامل به وضعیت کارگران، بیکاران، زنان و ملیت های گوناگون و صدها نمونه دیگر تجاوز به حقوق مدنی، شهر وندی و دمکراتیک آحاد مردم همگی مؤید بی‌اعتنایی رژیم به قوانین خود و منشورها و کنوانسیون های بین‌المللی است. ادامه
اعمال خشونت و ستم بر زنان گسترده ترین عرصه ستم انسان بر انسان
۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان*
خشونت به زنان و دختران خشونتی ساختاری ست که ریشه در بهره کشی انسان از انسان دارد. مبارزه برای لغو بهره کشی انسان از انسان بدون مبارزه با پایه های فرهنگی این بهره کشی ممکن نیست و .. ادامه
هم صدا علیه جنگ طلبی ارتجاع حاکم و امپریالیسم !
بحران سرمایه داری تأثیرات سوء خود را بر همه ی کشور های جهان گذاشته است. خیزش های اجتماعی از آمریکا تا اروپا و خاور میانه، دولت های این کشور ها را بوحشت انداخته است. ناتوانی دول سرمایه داری در حل بحران اقتصادی روز به روز آشکار تر می‌شود و.. ادامه
لیبی در نقطه ی صفر یا رودر رو با چالش های جدید؟
کشتن قذافی، پسرش معتصم، و فرمانده سابق ارتش، ابوبکر یونس جبیر، بطرزی فجیع، در حالیکه هر سه زنده دستگیر شده بودند، سؤالات بی شماری را مطرح کرد و .. دستگیری و اعدام شتابزده ی این سه تن و از بین بردن امکان محاکمه ی علنی آن‌ها در داد گاهی بین‌المللی یا در دادگاهی بی‌طرف در خود لیبی و روشن شدن جنایات آنان عملی وحشیانه بود که باید محکوم کرد. ادامه
جنبش اشغال وال استریت
این جنبش در آغاز کار است و روز به روز گسترده‌ تر میشود . امروز، پانزده اکتبر، صدها هزار نفر در سراسر جهان علیه سرمایه داری و دیکتاتوری تراست ها و بانک ها و در دفاع از خواست های خود دست به تظاهرات زدند. ادامه
آموزش به زبان مادری پایه‌ای ترین خواست دموکراتیک
دفاع از حقوق دمکراتیک خلق ها را باید بموازات دیگر برنامه‌های مبارزاتی خود پی گیر تر از همیشه دنبال کنیم. در این راستا ابتدایی ترین مولفه همان حق ملیت ها در آموزش و یادگیری به زبان مادری است که در این آغاز سال تحصیلی تأکید بر آن اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. ادامه